COVID-19

VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA KUNDER – VAD VI GÖR FÖR ATT TA HAND OM VARANDRA  

Våra kunder och medarbetares säkerhet och hälsa är av högsta prioritet. Med tanke på den senaste tidens utveckling av COVID-19 situationen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill vi understryka att vi tar denna situation väldigt allvarligt och gör allt för att ta hand om varandra.    

Så länge du följer den svenska regeringens, UD:s och den svenska Folkhälsomyndighetens riktlinjer är du varmt välkommen till våra butiker, där du kan vara helt säker på att vi som alltid håller en mycket hög hygienstandard.   

För våra medarbetares och din hälsas skull ber vi dig dock att boka om ditt besök om:  

Du har varit i nära kontakt med någon som varit exponerad för eller blivit testad positiv för COVID-19. I detta fall ber vi dig att boka om din avtalade tid med oss till tidigast 14 dagar efter tidpunkten för den möjliga smittexponeringen. Med förutsättning att du känner dig helt frisk. 

Du har förkylnings- eller influensasymptom. Boka om din avtalade tid med oss till tidigast 14 dagar efter du känt symptom, och var noga med att du vid besök är helt frisk. 

Du återvänt från en resa utomlands. Boka om ditt besök till 14 dagar efter ditt returdatum och var noga med att du vid besök känner dig helt frisk utan förkylnings- eller influensasymptom.   

Du som har ett besök bokat kan känna dig säker på att vi alltid har hög hygienstandard som högsta prioritet. Detta innebär bland annat att:  

  • All utrustning som används i den kliniska delen av våra butiker och som kommer i nära kontakt med en kund rengörs alltid väldigt noggrant med desinficerande rengöringsmedel efter varje användning.   
  • Alla anställda tvättar händerna noga och använder desinficerande alkoholbaserad handsprit innan de träffar en kund.   
  • Engångshandskar används om möjligt när vi är i kontakt med en kunds hud, tårvätska eller slemhinnor. 
  • Vi uppmanar våra kunder att tvätta händerna noga innan besök i våra butiker och att använda desinficerande handsprit som finns att tillgå i butiken. 
  • I butiken anvisar vi hur vi håller avstånd till varandra. Vi tackar för allas förståelse och respekt för detta.

Utöver våra vanligen höga hygienstandarder och städrutiner har vi även infört en extra städrutin där samtliga ytor i butik dagligen rengörs med desinficerande rengöringsmedel.  

Vi fortsätter att följa utvecklingen och arbetar proaktivt för att ta hand om våra kunder och kollegor på bästa möjliga sätt. Tack för er förståelse.   

För aktuell information om COVID-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/  

Information om extra öppettider för riskgrupp 
 
Är du helt frisk men tillhör en riskgrupp? Då kan du boka en tid hos Specsavers innan ordinarie öppettider. 
Gäller i utvalda butiker. Läs mer på din lokala butiks sida med öppettider och kontakta din butik för bokning av tid.