Frivillig återkallning

Frivillig återkallning av CooperVisions linsvätska easyvision easypurpose 

Vi har av tillverkaren CooperVision informerats om en frivillig återkallelse av deras linsvätska easyvision easypurpose. 

CooperVisions kvalitetstester har fastställt att produkten under vissa omständigheter eventuellt inte lever upp till lämpliga nivåer av desinfektion mot höga nivåer av en viss jästorganism. Inga klagomål har mottagits och inte heller har några incidenter som tillskrivs otillräcklig desinfektion rapporterats, men tillverkaren väljer ändå att återkalla produkten som en ren försiktighetsåtgärd.    

Det är viktigt att du fortsätter att rengöra och desinficera dina kontaktlinser. Införskaffa en annan linsvätska lämplig för mjuka kontaktlinser och sluta sedan att använda easyvision easypurpose. Behåll alla flaskor, både öppnade och oanvända, för att få ersättning för dessa genom en särskild webbsida. 

För att göra det så smidigt som möjligt för dig som kund att erhålla återbetalning hemifrån samarbetar CooperVision med tredjepartsleverantören Sedgewick, som är specialiserade på detta och hanterar alla kundåterbetalningar via en återbetalningssida. Denna webbsida är det smidigaste och enklaste sättet att få ersättning. 

Klicka här för att få din återbetalning. 

Om du har frågor kring återbetalningsprocessen kommer det att finnas ett dedikerat supportnummer på webbplatsen som du kan ringa. 

Vill du komma i kontakt med någon på Specsavers, vänligen maila till info@specsavers.se, ring vår kundtjänst på 020-747200 eller kontakta din Specsavers-butik.  

Vi ber om ursäkt för det inträffade och de eventuella besvär det orsakat dig som kund. 

Voluntary recall of CooperVision easyvision easypurpose contact lens solution 

We have been advised of a voluntary recall by manufacturer CooperVision of its easyvision easypurpose contact lens solution. 

CooperVision’s quality testing determined that the product may not offer appropriate levels of disinfection in some circumstances against high levels of a particular yeast organism. Although no complaints have been received and there have been no confirmed incidence attributed to inadequate disinfection, this action is out of an abundance of caution. 

It is important you continue to clean and disinfect your soft contact lenses. Please cease using your easyvision easypurpose solution once you’ve secured an alternative solution. Please retain any open and unused bottles to obtain your reimbursement through the recall website. 

We want to make it as easy as possible for you to obtain a refund from home, so CooperVision are using third-party company Sedgewick, which specialises in instances like these and can handle all customer reimbursements. This website is the most effective and simple way to obtain your refund. 

Click here to obtain your refund.

If you have a question about the reimbursement process, the live website will include a dedicated support number for you to call.  

If you’d like to discuss this with a member of the Specsavers team, please email info@specsavers.se, contact your local store or call 020-747200.  

We apologise for any inconvenience caused.