Hjälp och vanliga frågor

Vad är högt ögontryck (okulär hypertension)?

Svar: 

Högt ögontryck är ett tillstånd som uppstår om trycket i ögat överstiger det normala trycket på 21 mmHg.

Vad är normalt ögontryck?
Det är normalt att ha ett relativt lågt tryck i ögat. Detta beror på att ögonvätskan har ett konstant tryck (även kallat intraokulärt tryck), som ser till att upprätthålla ögats form och funktion. Trycket i ögat varierar från person till person men är oftast samma i båda ögonen.

Vätsketrycket i ögat mäts i enheten millimeter kvicksilver (vilket oftast förkortas som mmHg). De flesta har ett ögontryck mellan 10 och 21 mmHg, vilket också är intervallet som används för att ange ett normalt ögontryck.

När har jag högt ögontryck?
Om ögontrycket ligger över de normala nivåerna på 21 mmHg så är ditt ögontryck högt (observera att detta inte är trycket i blodkärlen som förser ögat med syre och näring).
Högt ögontryck orsakar inte alltid besvär, men det måste övervakas noggrant då det kan vara ett tecken på ögonsjukdom, till exempel glaukom. Högt ögontryck och glaukom omnämns ofta tillsammans. Det är dock viktigt att påpeka att högt ögontryck INTE är detsamma som glaukom.

Symptom på högt ögontryck
De flesta människor upplever inga symptom vid högt ögontryck. Det är därför viktigt att du får dina ögon undersökta regelbundet av en ögonläkare eller optiker eftersom det är det bästa sättet att upptäcka eventuella skador eller förändringar i tid.
Ett högt ögontryck kan i vissa fall orsaka skada på synnerven om tillståndet inte upptäcks i tid.

Orsaker till högt ögontryck
Det finns inga direkta orsaker till högt ögontryck. Okulär hypertension (högt ögontryck) bör inte räknas som en sjukdom.
Hypertension bör istället ses som ett tillstånd som innebär att du behöver mer regelbundna och grundliga ögonkontroller. En ögonläkare gör en undersökning för att utesluta andra ögonproblem och eventuella ögonsjukdomar.

Ögonläkaren undersöker exempelvis:

- Om det intraokulära trycket i ögonen överstiger 21 mmHg
- Om synnerven är normal
- Om det finns tecken på glaukom genom att undersöka synfältet
- Om kammarvinkeln, även kallad ögats avlopp, fungerar som den ska och om kammarvatten (humor aqueous) kan passera
- Om andra relaterade ögonsjukdomar har uppstått