Läsning för barn

Läsning för barn

Läsning för barn

Läsning för barn är utan tvekan en viktig inlärningsfaktor som stimulerar barnets förmåga att koncentrera sig. Läsningen ger även utlopp för barnets nyfikenhet och utvecklar förmågan att tänka själv. Att ta in information i form av litteratur är både för vuxna och barn ett bra sätt att träna hjärnan på att reflektera kring logik, humor och sorg. En bok kan hjälpa barn att samla tankarna och öva på att slappna av och stå stilla i tiden en stund, samtidigt som ordförråd och förståelsen av språkbruk ökar. Skrift är ett bra sätt att förmedla situationer och känslor till läsaren som denne kanske aldrig tidigare varit i kontakt med själv. I ung ålder är man väldigt öppen för att lära sig nya saker och är nyfiken på det mesta. Fördelen med att använda nyfikenheten som ett verktyg för läsning är att det ger kunskap på köpet!

Varför ska barn läsa böcker?

Det är väldigt viktigt att lära barn läsa. Forskning har visat att barn lär sig läsa fram till ungefär åtta års ålder, och att den kompetensen varar för resten av livet. Sedan kan man undra, varför ska barn läsa böcker? Forskning har visat att barns läskunnighet har ett samband med deras framgång genom hela livet. Att vara läskunnig sätter grunden till den typen av intag av information som följer en genom skolan, gymnasiet, universitetet och i många andra situationer. Dessutom har man kunnat fastställa att höga resultat i lästest har haft samband med högre inkomst och lägre arbetslöshet. Läsning ökar också individens förmåga att uttrycka sig, och genom sitt språk förmedla och övertyga. Det som gör läsningen unik är att läsning kräver en annan typ av mental ansträngning än vad till exempel tv-tittande eller tittande på mobilskärmen gör. Även om många argumenterar för att läsning på mobil eller surfplatta är en bra ersättning för bokläsande är det inte riktigt hela sanningen. En undersökning utförd på Mittuniversitetet har visat att skrollande och annan fysisk aktivitet man utför vid skärmläsning ger en avsevärt minskad effekt på koncentrationen av själva läsningen. Elever som efter pappers- respektive skärmläsning skulle diskutera innehållet i de lästa texterna, kunde påvisa detta.

Fördelar med läsning för barn

Det finns oändligt med argument för att läsa böcker. Under sin livstid samtalar man med många människor men inte alltför ofta om djupa tankar och känslor. I en bok möts man av sådant som ens begränsade tillvaro annars aldrig hade kunnat ge en. Man bekantar sig med platser man inte skulle besökt, människor man inte hade träffat, och viktigast av allt - skapar egna bilder i huvudet som man annars i till exempel tv:n får färdigskapade framför sig. Förutom att läsa för fantasin kan man också läsa för lärandets skull. Det finns böcker om alla möjliga ämnen, och våra hjärnor klarar av att behärska så mycket mer information än vad många av oss utsätter dem för. Dessutom är läsning en mycket bra aktivitet att göra innan sänggående för att trötta ut huvudet och varva ned fysiskt. Att läsa någon annans text uppmuntrar och stimulerar även ens egna förmåga att framställa text. Läsande och skrivande går hand i hand och är båda två mycket viktiga verktyg som följer med oss livet ut.

 

Vi vill att alla barn ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna läsa, därför erbjuder vi gratis glasögon till barn. Läs mer här!