Synen hos barn

Barn och syn

Det är lätt att ta det som en självklarhet att barn ser bra. Men barn har ingen möjlighet att veta om det de ser är annorlunda mot vad andra ser. Under de första 12 åren av våra liv, sker så mycket som 80 % av lärandet genom synen. Synproblem kan påverka motorik, inlärning och koncentrationsförmåga. Det som kan upplevas som koncentrationssvårigheter eller dyslexi kan i själva verket handla om att man behöver korrigera sin syn. Därför är det mycket viktigt att upptäcka eventuella synproblem i tidig ålder. Vår erfarenhet är att många barn har behov för synkorrigering, ändå visar undersökningar att det bara är 1 av 10 barn som använder glasögon. Om du funderar på om ditt barn ser bra, tveka inte att gå till en ögonläkare (för barn under 8 år) eller en optiker för att få ditt barns syn testad.

Följande kan vara tecken på synproblem:

• Svårt att lära sig nya saker, att koncentrera sig och att sitta stilla.
• Svårt att läsa, läser sakta, kommer inte ihåg texten som barnet precis har läst, blandar ihop d och b, n och u, p och q, och använder sina fingrar för att följa linjen.
• Skelar, stänger det ena ögat under läsning eller klagar över dubbelsyn.
• Fysiska symptom som huvudvärk, speciellt i pannan och bakom öronen, trötta och röda ögon.
• Motoriska symptom, problem att fånga och kasta bollar, problem med balansen.
• Håller huvudet snett, till exempel i samband med TV-tittande.

Synfel hos barn

Ibland kan ett okorrigerat synfel påverka synens utveckling så mycket att barnet kan behöva glasögon. Synfel är ofta ärftligt, men kan ibland ha andra orsaker. Ett barn föds vanligtvis översynt (hyperopt/långsynt). Denna översynthet kan öka något de första åren. De flesta barn har en medfödd förmåga att ställa in skärpan (ackommodera) så att översyntheten inte ger några besvär. Ibland kan dock barnet börja skela på grund av översyntheten.
När barn når skolåldern och börjar läsa brukar översyntheten minska. I de tidiga tonåren har de flesta barn inget synfel. Hos en del barn fortsätter synfelet att ändras och de kan bli närsynta (myopa). Denna utveckling kan fortsätta upp i 20-årsåldern.

Barn och glasögon

Barn med glasögon är idag inget ovanligt och de utsätts sällan för retsamma kommentarer. I barnböckerna hittar vi många glasögonprydda hjältar som höjt statusen rejält. Idag finns det många fina barnbågar som även är lätta och därmed bekväma att bära, och glas av lättviktsplast som både är komfortabla och håller bättre. Glasögon ska varken sitta för hårt eller för löst och skall aldrig trycka mot öronen. Se våra glasögon för barn här.
Barnglasögon ska fungera lika bra under sport, lek och inlärning. De ska vara flexibla, lätta och i det närmaste omöjliga att ha sönder. Därför har Specsavers lanserat Trivex, ett extra starkt och tåligt glas som inte går sönder, bryts eller spricker – perfekt för aktiva barn.

Landstingsbidrag för glasögon till barn

Sedan 1 mars 2016 får alla barn och ungdomar upp till 19 år landstingsbidrag/regionbidrag till glasögon eller kontaktlinser. För information om bidragets storlek, hänvisar vi till respektive landsting. Bidraget kan endast användas i våra fysiska butiker, ej i vår webbutik. Läs mer om erbjudandet här.

Hos Specsavers erbjuder vi 2 för 1 även på barnglasögon. Med spring i benen, fotbollsträningar eller läxläsning är ett extra par ofta bra att ha till hands.