Arbetsglasögon

Terminalglasögon - företagsavtal med Specsavers

 

Företagsavtal med Specsavers

Att se bra och ha god synergonomi är en förutsättning för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Vi vet att du som arbetsgivare är mån om din personal, och vill se till att de har rätt förutsättningar för att kunna prestera. 

Med Specsavers företagsavtal får du tillgång till vår erfarenhet som företagsoptiker, kompetens och ett butiksnät över hela Sverige. Läs mer om vår smidiga företagslösning här, eller kontakta oss direkt på business@specsavers.se.   

 


 

Arbetsplatsanpassade glasögon - terminalglasögon

Med åren behöver de flesta personer oavsett yrkeskategori arbetsplatsanpassade glasögon, (tidigare kallat terminalglasögon) då ögonlinsens elasticitet och förmåga att forma sig avtar (ålderssynthet eller presbyopi). Därför är de flesta bärare av bildskärmsglasögon över 35-40 år. Ett par glasögon för bildskärmsarbete är anpassade till de speciella arbetsavstånden som ofta uppstår när en person placeras framför en bildskärm. Det kan innebära att glasen ordineras i en annan styrka jämfört med privata glasögonen, eller att en speciell glasdesign tillpassas som ger en bättre ergonomisk förutsättning framför bildskärmen.

Arbetsgivare är skyldig att se till att den som arbetar vid bildskärm mer än en timme under sin arbetsdag genomgår en synundersökning, och vid behov får glasögon anpassade efter arbete. 


 

Terminalglasögon regler

Vad finns det för regler gällande terminalglasögon?

Om du arbetar framför en bildskärm mer än en timma i snitt om dagen och tror dig behöva särskilda glasögon för att se optimalt på din bildskärm så ska din arbetsgivare stå för både en synundersökning och terminalglasögon enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS1998:5). Synundersökningar ska göras regelbundet eller om nya besvär som kan kopplas till arbetet framför skärmen uppstår för att säkerställa en god ögonhälsa. Terminalglasögon är alltså ett arbetsredskap och ska vara kostnadsfria för arbetstagare.

Att arbeta framför en bildskärm utan rätt korrektion kan både ge trötta och irriterade ögon samt huvud-, nackvärk och trötthet.  För dig som är bär glasögon privat kan det innebära att du får glasögon i annan styrka och glasdesign än vad du bär annars. Synen försämras med åldern så de allra flesta kommer, oavsett vad man jobbar med, behöva glasögon som är anpassade efter arbetsplatsens krav.


 

Arbetsgivarens ansvar

Forskning visar klara samband mellan ögonbesvär och bildskärmsarbete. Som arbetsgivare har du därför en skyldighet att se till att personer som arbetar minst en timme vid datorn per dag regelbundet gör synundersökningar hos en legitimerad optiker. Svidande kliande ögon, gruskänsla och ökad ljuskänslighet är besvär som ofta drabbar personer som arbetar vid bildskärm. De är symptom på trötta ögon och kan bero på en rad faktorer, bland annat ljusmiljö, ålder och bildskärmens placering.

Eftersom synen förändras med åldern rekommenderas att man gör en synundersökning minst vartannat år. Vad många inte vet är att ett litet synfel, som i vardagen inte ger besvär, kan orsaka problem vid bildskärmsarbete. Med åren behöver de flesta personer oavsett yrkeskategori arbetsanpassade glasögon. Att se till att din personal har glasögon med korrekt styrka, anpassad efter bildskärmsarbete, är ett enkelt sätt att skapa bättre förutsättningar för god ergonomi på jobbet.