Svenskarnas syn på syn

Vi står inför en stor förändring inom optikbranschen. Med den åldrande befolkningen kommer trycket på ögonhälsovården att öka. Vi möter också nya utmaningar i takt med att vår livsstil och våra hälsovanor förändras. Med mer tid framför skärmar, ändrade kostvanor, fler människor med övervikt och diabetes, så utsätts också våra ögon för en annan vardag. 

Rapporten

Specsavers har tagit fram en rapport för att belysa vikten av regelbundna kontroller och ge svenskarna nödvändig information och stöd för att se efter sin ögonhälsa. Rapporten är baserad på resultaten från optikkedjans internationella kartläggning* av attityder, kunskaper och inställningar till syn. Hur ofta undersöker vi våra ögon? Och hur mycket vet vi om ögonhälsa och riskerna med försämrad syn?

Rapporten är uppbyggd kring fyra teman:

1. Allmän kunskap om syn, synundersökningar och optiska produkter
2. Kunskaper om ögonsjukdomar, diabetes och kost
3. Syn och trafik
4. Digitala tider - barn och skärmtid

 

Lever ej som vi lär
Rapporten visar att det finns kunskapsluckor hos svenskarna. Och i de fall kunskapen finns där anpassar vi tyvärr ändå inte vårt beteende därefter. Synen anses av de flesta vara det viktigaste av människans sinnen, mer än 79% av svenskarna håller med om detta påstående. Svenskarna tycker att det är viktigt att kontrollera sina ögon vartannat år (73%), men endast 44% agerar därefter. Trots att de allra flesta människor (87%) säger att de vet hur de bör hantera kontaktlinser, så bär 53% fortfarande sina linser alltför länge och 54% ersätter inte sin linsvätska dagligen.

Bristande kunskap

Kunskap om synrelaterade sjukdomar är ganska hög, men fortfarande vet inte svenskarna att brist på motion (endast 14%), övervikt (endast 18%) eller rökning (endast 29%) kan orsaka ögonkomplikationer. Majoriteten (67%) vet att diabetes kan leda till ögonsjukdomar, men bara 63% vet att det kan leda till blindhet. Det är också välkänt att hälsosam mat är en av de grundläggande sakerna för god hälsa och därmed ögonhälsa. Men även här visar det sig att människor har kunskapen, men inte agerar därefter.

Syn och trafik

Resultaten från de trafikrelaterade frågorna är också intressanta nu när vi går in i mörkare årstider. En majoritet (63%) anser att en professionell synundersökning bör vara obligatorisk när du får ditt körkort eller ska förnya det. Så bra syn och säkerhet är viktigt. Men fortfarande tvivlar 21% ibland på deras syn i trafiken, och mer än 22% bär inte alltid sina glasögon eller kontaktlinser vid körning. Mer än hälften säger att de har varit i farliga situationer på grund av dåligt eller försämrad syn på grund av dåligt väder.

 

Se videon som presenterar rapporten

Nedan ser du en video som presenterar innehållet i rapporten.

Rapporten i helhet

Läs hela rapporten här:

PDF icon kien2016_whitepaper_specsavers_digital_.pdf