Hos Specsavers blir du alltid mottagen av kvalificerad och välutbildad personal. Tillsammans går vi igenom dina behov och önskemål utifrån vad synundersökningen visar samt tar hänsyn till andra faktorer såsom läsvanor, fritidsintressen etc. Ta alltid med dig dina gamla glasögon till synundersökningen så att vi kan mäta av dem, detta för att se om det skett några eventuella förändringar. 

Så här går en synundersökning till

Autorefraktor – förtest

För att bättre kunna bedöma vilket synfel du har börjar synundersökningen med att vi gör en preliminär undersökning av din syn i en så kallad autorefraktor. Du tittar in i ett instrument, autorefraktorn, som ger ett ungefärligt värde på ditt synfel.

Synundersökning med bedömning av din ögonhälsa

Vi erbjuder ögonbottenfotografering och ögontrycksmätning i vår synundersökning - utan extra kostnad. Detta är en viktig del i en komplett synundersökning och kan hjälpa oss hitta tecken på ögonsjukdomar.

Läs mer

I synundersökningsrummet

Alla våra synundersökningar utförs av legitimerade optiker. Efter förtestet fortsätter undersökningen i synundersökningsrummet, där optiker frågar om vilka synbesvär du upplever, dina erfarenheter av eventuella tidigare glasögon eller kontaktlinser samt om ditt allmänna hälsotillstånd. Allt för att kunna göra en riktig bedömning av dina synproblem. Sedan görs en noggrann undersökning för att få fram rätt korrektion för just dig. Optikern mäter styrkorna för avståndsseende och även för närseende. Vi gör också tester av samsynen mellan ögonen för att upptäcka eventuell skelning. Synundersökningen avslutas med att vi kontrollerar att du ser bra med dina nya styrkor både på långt och på nära håll. När undersökningen är klar diskuterar vi dina behov av synkorrektion samt vilka alternativ som finns när det gäller glasögon och kontaktlinser.

Hur ofta behöver man göra synundersökning?

Vi rekommenderar att man gör en synundersökning minst vartannat år, eller när du upplever att synen förändrats eller om du har andra synproblem. Är du osäker kan du alltid kontakta din optiker.