Synundersökning för glasögon

Synundersökning för glasögon

Hos Specsavers blir du alltid mottagen av kvalificerad och välutbildad personal. Tillsammans går vi igenom dina behov och önskemål utifrån vad synundersökningen visar samt tar hänsyn till andra faktorer såsom läsvanor, fritidsintressen etc. Ta alltid med dig eventuella gamla glasögon till synundersökningen så att vi kan mäta av dem och se hur de har fungerat.

En synundersökning för glasögon kostar 345 kr. Boka tid här

Så här går en synundersökning till

Autorefraktor - förtest

För att bättre kunna bedöma vilket synfel du har börjar synundersökningen med att vår personal gör en preliminär undersökning av din syn i en så kallad autorefraktor. Du tittar in i ett instrument, autorefraktorn, som ger ett ungefärligt värde på ditt synfel.

I synundersökningsrummet

Alla våra synundersökningar utförs av legitimerade optiker. Efter förtestet fortsätter undersökningen i synundersökningsrummet, där optiker frågar om vilka synbesvär du upplever, dina erfarenheter av eventuella tidigare glasögon eller kontaktlinser samt om ditt allmänna hälsotillstånd. Allt för att kunna göra en riktig bedömning av dina synproblem. Sedan görs en noggrann undersökning för att få fram rätt korrektion för just dig. Optikern mäter styrkorna för avståndeseende och även för närseende. Vi gör också tester av samsynen mellan ögonen för att upptäcka eventuell skelning. Synundersökningen avslutas med att vi kontrollerar att du ser bra med dina nya styrkor både på långt och på nära håll. När undersökningen är klar diskuterar vi dina behov av synkorrektion samt vilka alternativ som finns när det gäller glasögon och kontaktlinser.

Ögonbottenfotografering och tryckmätning - KomplettSyn

Vi erbjuder ögonbottenfotografering och ögontrycksmätning i vår synundersökning - utan extra kostnad. Detta är en viktigt del i en komplett synundersökning och kan hjälpa oss hitta tecken på ögonsjukdomar. Läs mer om KomplettSyn här.

Hur ofta behöver man göra synundersökning?

Vi rekommenderar att man gör en synundersökning minst vartannat år, eller när du upplever att synen förändrats eller om du har andra synproblem. Läs mer här om olika skäl till att göra en ny synundersökning. Är du osäker kan du alltid kontakta din optiker.