Hjälp och vanliga frågor

Hur ofta bör man göra en synundersökning?

Svar: 

Rekommendationen är att man låter göra en synundersökning minst vartannat år, om man inte upplever några problem med synen/ögonen eller uppmanas av optikern att göra tätare kontroller. En grundlig synundersökning innefattar att såväl synen som ögonhälsan undersöks. Kontaktlinsbärare bör göra en kontaktlinsundersökning varje år.