Håll dig i framkant med säkerheten

Skydda dina medarbetare i utsatta arbetsmiljöer med individuellt anpassade skyddsglasögon. Hos oss finns skyddsglasögon som passar alla - oavsett arbetssituation.

Våra skyddsglasögon är receptslipade och tjänar därför två syften. Dels skyddar de ögonen i utsatta arbetsmiljöer, samtidigt som de fungerar som ett effektivt synhjälpmedel. Naturligtvis uppfyller samtliga skyddsglasögon de krav som EU och Arbetsmiljöverket ställer på personlig skyddsutrustning, och är ISO-certifierade.

Allt du behöver veta om skyddsglasögon

Det ska alltid kännas tryggt att gå till arbetet. Med våra individuellt anpassade skyddsglasögon kommer dina medarbetare vara skyddade oavsett vad de arbetar med, och samtidigt se bra på jobbet.

Rådgivning utifrån arbetsuppgifter

Under vår omfattande synundersökning undersöker vi inte bara ögat, vi kartlägger även specifika arbetsbehov och erbjuder personligt anpassade glasögon till varje enskild medarbetare. Det gör det enkelt för dig att säkerställa att ditt företag lever upp till samtliga krav på synrelaterad skyddsutrustning, och att du ger dina medarbetare de allra bästa förutsättningarna för en god och trygg arbetsmiljö.

Skyddsbågar

Specsavers erbjuder ett omfattande sortiment av CE-märkta skyddsglasögon. Bågar finns i både metall och plast med olika linsalternativ, som alla uppfyller gällande EU-lagstiftning och Arbetsmiljöverkets bestämmelser. Alla våra skyddsglasögon tillverkas i antingen plast-, mineral- eller polykarbonat-glas, är oberoende testade enligt EN166:2002, och levereras i två skyddsklasser: S eller F

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att skyddsglasögon regelbundet kontrolleras för skador. Om bågen och/eller glaset repas eller skadas måste skyddsglasögonen bytas ut omedelbart, eftersom standarden EN166:2002 då är ogiltig. 

Glastyper

Skyddsglasögon går att slipa för alla olika avstånd och anpassas efter varje specifik medarbetares arbetssituation och behov. För komplett skydd ska skyddsglasögonen bäras under hela arbetsdagen i den skyddsklassade arbetsmiljön, och fullständigt ersätta medarbetarens eventuella privata glasögon.

Våra glas tillverkas antingen i plast, härdad mineral eller polykarbonat baserat på vilken EN166:2002-standard säkerhetsglasögonen måste uppfylla för varje enskild medarbetare. Glasen levereras med UltraTough hårdhetsbehandling som standard och inslipning med CE-märkning, godkända enligt förordning (EU) 2016/425.

Skyddsglasögonens livslängd

EN166:2002-standarden är giltig i 24 månader från dagen för utfärdandet av skyddsglasögonen. Skyddsglasögonens livslängd beror på användningsområdet och användningsvillkoren. Om skyddsinstruktionerna följs har skyddsglasögon en livslängd på 24 månader från leveransdatumet. Vi rekommenderar sedan att skyddsglasögonen byts ut oavsett skick.

EN166-Skyddsklass S
Medium mekanisk påverkan: Båge och glas tål en 22 mm stålkula på 43 gram släppt från en höjd av 1,3 meter med en hastighet av 5 m/s (18 km/h). Glaset måste förbli i bågen och får inte brytas. Bågen måste också förbli intakt. Kräver glas i CR39 plast eller härdad mineral. Skyddsglasögonen ska ge skydd mot lätt mekanisk påverkan av metallspån och skärvor eller studsande partiklar från verktyg eller maskiner, samt mindre exponering för värme, stänk och kemiska ämnen.

EN166-Skyddsklass F
Stark mekanisk påverkan: Polykarbonat-båge och glas med ytterligare robusthet tål en 6 mm stål-kula på 0,86 gram med en hastighet av 45 m/s (162 km/h). Glaset måste förbli i bågen och får inte brytas. Bågen måste också förbli intakt. Kräver glas i polykarbonat eller Trivex®, som tål höghastighetspartiklar och har låg energipåverkan och ökad robusthet. Skyddsglasögonen ska ge skydd mot hög mekanisk påverkan från metallspån och skärvor eller studsande partiklar från verktyg eller maskiner, samt mindre exponering för värme, stänk och kemiska ämnen.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Som arbetsgivare har du det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter innefattar det bland annat att tillhandahålla både bildskärmsglasögon och skyddsglasögon till dina medarbetare vid behov.