Integritetspolicy

Du har litat på oss att ta hand om dina ögon. Du kan även lita på att vi tar ansvar för dina personuppgifter. Specsavers Integritetspolicy innebär att vi respekterar den personliga informationen som du ger oss, eller som vi kan konstatera genom ditt ögontest, från ett köp av våra produkter och tjänster eller andra interaktioner med oss.  
1.    Information om Specsavers
2.    Vilken personlig information samlas in?
3.    Hur används den informationen? 
4.    Hur länge sparas den informationen?
5.    Med vem delas den personliga informationen?
6.    Hur behandlas den personliga informationen?
7.    Specsavers cookie policy
8.    Hur personlig information kan uppdateras eller ändras 
9.    Vilka rättigheter har du?
10.    Vilka val kan du göra?
11.    Skydd av personlig information
12.    Uppdatering av Specsavers Integritetspolicy
13.    Kontakta oss
 
1.    Om Specsavers
Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Detta innebär att vi ansvarar för hur och varför dina personuppgifter samlas in, används och lagras. 

I denna integritetspolicy avser alla hänvisningar till Specsavers, vi, oss eller vår de olika medlemmarna i Specsavers-koncernen, inklusive alla företag som anges nedan.
•    Varje enskild Specsavers-butik är ett företag inom Specsavers-koncernen. Du hittar mer information om varje butiksföretag i den aktuella butiken
•    Specsavers Sweden AB (ett företag som är registrerat i Sverige, med org.nr 556615-7961 och kontor på Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg) 
•    Specsavers Optical Group Limited (ett företag som är registrerat i Guernsey med registreringsnummer 12294 och säte i La Villiaze, St Andrews, Guernsey GY6 8YP, Storbritannien) 
Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kan du skriva till vårt dataskyddsombud på: Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA. 

I denna integritetspolicy avser alla hänvisningar till du och dig den person vars personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar (kund i en Specsavers-butik eller onlineanvändare av Specsavers webbplats). Detta inkluderar alla som kontaktar oss med koppling till de produkter och tjänster vi levererar, eller som på annat sätt har kontakt med oss, till exempel via vår webbplats www.specsavers.se (webbplatsen) eller i våra butiker. 

2.    Vilken personlig information samlas in?
Vi kan komma att samla in och behandla uppgifter om dig, inklusive:
•    ditt namn 
•    ditt födelsedatum och personnummer, dina telefonnummer (inklusive mobiltelefonnummer), din e-postadress och postadress, dina relevanta hälsouppgifter, inklusive
(a) nuvarande och tidigare uppgifter om ögonhälsa, allmänt hälsotillstånd och recept på glasögon eller kontaktlinser
(b) information om läkemedel 
(c) korrespondensen mellan optikern och din egen läkare eller ögonläkare om resultaten av dina synundersökningar och syntester
•    dina betalningsuppgifter 
•    uppgifter om sysselsättning/livsstil/körkort
•    uppgifter om de recept som du har fått utskrivna av en vårdgivare eller praktiserande läkare 
•    uppgifter du har lämnat när du har fyllt i formulär på Specsavers webbplats 
•    uppgifter om besök på webbplatsen och vad du gör på webbplatsen
•     din köphistorik och dina preferenser 
•    uppgifter från sociala medier samt reklam- och analysleverantörer 
•    eventuella uppgifter och/eller bilder vi mottar när du använder Specsavers virtuella teknik för glasögonprovning 
•    bilder tagna via övervakningskameror eller andra säkerhetssystem i våra butiker
•    eventuella övriga upplysningar som du någon gång frivilligt har lämnat till oss 
Denna information samlas främst in från dig på frivillig basis, men vi kan också samla in den på ett lagligt sätt från andra källor, till exempel:
•    andra vårdgivare, 
•    institutioner eller personer som du har bemyndigat att tillhandahålla information för din räkning (t.ex. föräldrar eller vårdnadshavare) 
•    tredjepartsleverantörer av tjänster, 
•    staten, skattemyndigheter eller brottsbekämpande organ och andra tredje parter. 

Sådana uppgifter kan också kombineras med uppgifter från offentliga källor. 

Vi kan också komma att samla in personuppgifter om du använder andra webbplatser eller tjänster som tillhör Specsavers-koncernen. 

3.    Varför och hur används dessa uppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att enklare kunna ge dig bästa möjliga synundersökningar och syntester samt kundupplevelser i allmänhet. Vi behandlar endast dina personuppgifter om vi har en rättslig grund till det. Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter baserat på följande:

Berättigade intressen är vår rättsliga grund för att säkerställa att vi tillhandahåller en professionell optikertjänst, och på denna grund behandlar vi dina personuppgifter för följande syften:

•    Att genomföra synundersökningar och syntester 
•    Att tillverka och leverera specialanpassade glasögon eller kontaktlinser 
•    Att boka in dig på syntest 
•    Att skicka dig en bekräftelse på ditt avtal via e-post och sms om du beställer online. Vi skickar också en påminnelse strax före den avtalade tiden
•    Att skicka dig påminnelser om syntest, eftersom förändringar i din syn vanligtvis sker mycket gradvis, varför regelbundna syntester är viktiga.
•    Att skicka dig kommunikation om ögonhälsa samt information om möjligheter att korrigera din syn.
•    Att kontakta dig angående ändringar i våra tjänster som kan vara av betydelse för dig.
•    Attt skicka dig direktmarknadsföring om våra produkter, erbjudanden och rabatter. Du kan när som helst avanmäla dig från detta. Vi kommer endast att kommunicera med dig genom de föredragna kanaler du har angett. Detta kan omfatta post, e-post, sms, telefon eller sociala medier
•    Att skicka dig kundnöjdhetsundersökningar så att vi kontinuerligt kan förbättra våra tjänster till dig 
•    Att undersöka och förstå våra kunders upplevelse när de befinner sig i butiken. Sådana uppgifter samlas in genom kundundersökningar, cookies, forskning och analyser för att hjälpa oss att förbättra vår service. Detta hjälper oss att identifiera styrkor och svagheter i vår kundservice 
•    Att samla in data för forskning och statistik i syfte att utveckla och förbättra allmän kunskap om ögonhälsa samt våra egna produkter och tjänster.
•    Att samla in data från eventuella godkända cookies och övrig datatrafikinformation som anges i avsnitt 7 nedan
•    Att besvara klagomål, förfrågningar och eventuella krav som ställs mot oss
•    Att säkerställa kundernas säkerhet och trygghet i våra butiker
Avtalsförpliktelser är vår rättsliga grund för att uppfylla de avtal vi har ingått med dig, och på denna grund behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:
•    Att leverera våra produkter och tjänster
•    Att genomföra betalningstransaktioner i samband med köp av våra varor och tjänster
•    Att behandla dina kreditkorts- eller betalkortsuppgifter när du betalar för varor och tjänster eller i samband med återbetalningar
•    Att administrera ditt onlinekonto.
•    Att uppfylla andra skyldigheter som vi har enligt vårt avtal med dig

Juridiska skyldigheter är vår rättsliga grund – det vill säga att vi har skyldigheter emligt en viss lag eller myndighet, och på denna grund får vi behandla och dela dina uppgifter enligt följande: 
•    Vi kan komma att dela dina uppgifter med andra optiker, ögonläkare, läkare eller andra vårdgivare. 
•    Vi kan komma att tillhandahålla uppgifter i samband med eventuella förfrågningar eller anspråk som vi får från relevanta myndigheter
•    Vi kan komma att dela dina uppgifter med andra tredje parter som har laglig rätt att få tillgång till den (t.ex. polisen, våra försäkringsbolag och externa revisorer)
•    Vi kan komma att dela dina uppgifter med myndigheter eller företag som uppdaterar dina personuppgifter, exempelvis vid ändringar av kontaktuppgifter eller meddelande om dödsfall
•    Vi kan komma att dela dina uppgifter om du ber oss om en kopia av dina uppgifter. Detta kallas ”begäran om insyn” och är en av de rättigheter du har enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
•    Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla vårt ansvar som registrerade optometrister 
•    Vi kan komma att dela dina uppgifter för att bidra till att förhindra och upptäcka bedrägerier och för att skydda säkerheten för vår personal, våra kunder och andra medlemmar av allmänheten
•    Vi kan komma att dela dina personuppgifter för att uppfylla vårt företagsansvar, exempelvis i samband med företagsfusioner och vid köp eller försäljning av tillgångar

I enlighet med våra rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan det förekomma tillfällen då vi anonymiserar dina personuppgifter. Detta innebär att alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig kommer att tas bort så att du inte längre kan identifieras. Vi kan komma att använda dessa anonymiserade uppgifter:
o    för statistisk forskning och publikationsändamål och
o    för att utveckla och förbättra framtida behandlingar och noggrannheten hos central teknik inom hälso- och sjukvård (t.ex. kameror som registrerar ögonsjukdomar och relaterade produkter och läkemedel)
Samtycke är vår rättsliga grund, vilket innebär att vi ber om ditt uttryckliga samtycke till att behandla dina uppgifter för följande ändamål:

•    Behandling av dina personuppgifter inom Specsavers-koncernen.
•    När du deltar i en tävling.
•    När du använder bilder eller videoinspelningar för att dela personliga upplevelser i butiken 
•    När du använder vår onlinetjänst för glasögonprovning

4.    Hur länge sparas den informationen? 
Vi och andra medlemmar i Specsavers Group kommer att behålla personlig information så länge det är rimligt och nödvändigt (eller enligt hälsolagar och regler som gäller) för att tillhandahålla produkter och tjänster, inklusive eftervårdstjänster, samt för att behålla register som behövs för att uppfylla skatte- och andra lagliga eller reglerande krav, liksom för att skydda och försvara oss mot anspråk. 

När det har fastställts att det inte längre finns en laglig grund för att behålla dina personuppgifter kan de raderas eller anonymiseras så att de inte längre kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig. 

Vi avidentifierar (anonymiserar) dina personuppgifter så att de inte längre direkt eller indirekt identifierar dig för följande ändamål; gällande hälsa för framtida vetenskaplig och historisk forskning, analytiska och statistiska ändamål för att utveckla och förbättra nya behandlingar och program inom hälsovård, relaterade tjänster och produkter.

5.    Med vem eller vilka delas personuppgifterna? 
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra medlemmar i Specsavers-koncernen för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. 

Varje Specsavers-butik drivs av ett företag i Specsavers-koncernen. När du beställer en produkt eller tjänst i en butik blir den butiken personuppgiftsansvarig för personuppgifterna. Andra delar av Specsavers-koncernen kan också komma behandla dessa uppgifter, inklusive eventuella hälsouppgifter, på uppdrag av butiken. Specsavers-koncernen tillhandahåller IT-tjänster, marknadsföringstjänster och andra tjänster till varje butik och behandlar personuppgifter i samband med detta. 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part i följande fall: 
•    Vi anlitar tredje parter för att hjälpa oss att behandla personuppgifter, men de får inte använda dem för andra ändamål. Vi kan komma att använda uppgifter vi får från tredje part för att komplettera, förbättra och lägga till uppgifter i våra kunddatabaser. 
•    Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till hälsovårdsmyndigheter 
•    Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till externa myndigheter och organisationer, inklusive polis och andra brottsbekämpande myndigheter, för att förebygga och utreda bedrägerier och brott. Dessa externa aktörer kan komma att jämföra de uppgifter vi har tillhandahållit dem med offentliga och privata databaser och kan komma att föra register över sådana kontroller inför framtida säkerhetskontroller. 
•    Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till våra försäkringsgivare om ett krav riktas mot, eller skulle kunna riktas mot, ett företag inom Specsavers-koncernen.
•    Om vi säljer eller köper ett företag eller vissa tillgångar kan vi komma att lämna ut kunders personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen 
•    Om vi eller våra tillgångar förvärvas av en tredje part (eller om det sker en intern omstrukturering inom koncernen) kan kundernas personuppgifter komma att bli en del av de överförda tillgångarna. 
•    Vi kan komma att lämna ut vissa personuppgifter till din arbetsgivare om du har blivit hänvisad till oss av våra företagskunder.
•    Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part 
o    för att fullgöra en rättslig förpliktelse (till exempel ett domstolsbeslut) eller 
o    för att uppfylla våra allmänna köpvillkor eller andra avtal som vi kan ha med dig, eller 
o    för att skydda Specsavers rättigheter, egendom och säkerhet eller motsvarande för våra kunder, personal eller tredje parter  
•    Vi kan komma att dela dina uppgifter med annonseringsnätverk och/eller sociala medier i syfte att välja ut och visa relevanta annonser för dig via dessa nätverk/plattformar.
•    Vi kan komma att lämna ut en anonymiserad version av dina personuppgifter och/eller resultat från kliniska tester till tredjepartsleverantörer av utrustning och teknik eller till forskningsprojekt för att: 
o    erbjuda bästa möjliga synundersökningar och syntester 
o    hjälpa oss och dessa leverantörer att kontinuerligt förbättra produkter och testutrustning 
o    bidra till klinisk forskning.

6.    På vilken grund behandlas personuppgifterna?
Ibland kan det vara nödvändigt att dela dina personuppgifter med våra affärspartners eller andra medlemmar i Specsavers-koncernen som tillhandahåller tjänster till oss. 

Detta kan innebära att vi delar dina uppgifter utanför Storbritannien, Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Delning kan t.ex. ske till USA. Observera att när uppgifter delas utanför Storbritannien, EU och EES kan de komma att hanteras i enlighet med lokal lagstiftning.

Om vi behöver dela dina personuppgifter utanför Storbritannien, EU eller EES kommer vi att säkerställa att överföringen sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen i form av standardklausuler för överföring av uppgifter från EU som godkänts av Europeiska kommissionen. Vid behov kommer vi att vidta ytterligare åtgärder för att skydda dina uppgifter. Dessa klausuler och eventuella ytterligare åtgärder säkerställer att dina uppgifter skyddas på samma sätt som de skulle ha skyddats i Storbritannien, EU och EES. 

Om du vill ha en kopia av våra standardavtalsklausuler, skriv till Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA
För dataskydd har Specsavers också anlitat en ansvarig person inom Europeiska unionen som kan kontaktas på dataprotection@specsavers.com 

7.    Specsavers cookie policy
Cookies är små bitar information som sparas på din enhet när du besöker en webbplats eller använder en app. Vi använder bland annat cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Sådana cookies går inte att välja bort. Vi använder även cookies för våra reklam- och marknadsföringsinsatser. Sådana cookies går att välja bort. Mer information finns i vår cookiepolicy.

8.    Hur uppdaterar eller ändrar man personuppgifter? 
Du kan uppdatera eller ändra dina personuppgifter i din lokala butik, genom att logga in på Min sida (om du är registrerad onlinekund) eller genom att kontakta din butik eller kundtjänst. 

9.    Vilka rättigheter har du?
Du har vissa rättigheter som registrerad hos Specsavers, inklusive möjligheten att:
•    få tillgång till dina personuppgifter (vi kan ta ut en avgift för detta i den utsträckning det är lagligt att göra det) 
•    göra ändringar i eller tillägg till dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga 
Du har också möjlighet att be oss att:
•    sluta behandla dina personuppgifter
•    radera dina personuppgifter
För att du ska kunna utöva de sistnämnda rättigheterna krävs det att vi inte längre behöver dina personuppgifter till de ändamål som uppgifterna ursprungligen samlades in för, och att vi inte är föremål för specifika rättsliga krav gällande sparande av uppgifter, t.ex. enligt hälso- eller skattelagstiftning.
Om du vill utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via ett webbformulär som finns här eller kontakta kundtjänst. Du kan även lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten via deras webbplats: www.imy.se

10.     Vilka alternativ har du?
Specsavers kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig i samband med våra produkter och tjänster för att säkerställa att du även fortsättningsvis får bästa möjliga vård. Vi kommer därför att skicka dig olika typer av material (som inte är marknadsföring), såsom påminnelser om bokade tider eller meddelanden om att det är dags för ett nytt syntest.
Om du har samtyckt till att även få marknadsföring skickad till dig kan du när som helst ändra dina preferenser, antingen i din lokala butik eller genom att logga in på Min sida (om du är registrerad onlinekund).
Du kan också avregistrera dig från marknadsföringsmaterial via e-post genom att klicka på länken Avregistrera i något av de e-postmeddelanden vi skickar till dig och följa anvisningarna.

11.    Skydd av personuppgifter 
Vi använder olika typer av säkerhetstekniker och procedurer för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller användning.
•    Kryptering, vilket innebär att information döljs så att den inte går att läsa utan särskild kunskap (t.ex. ett lösenord). Detta görs med en hemlig kod (en cypher). Den dolda informationen sägs vara ”krypterad”.
•    Använda ett annat ID för dig så att vi kan dölja delar av dina personuppgifter.
•    Kontroll av åtkomst till system och nätverk. Detta gör det möjligt för oss att förhindra att personer som inte har behörighet att se dina personuppgifter får tillgång till dem.
•    Utbilda vår personal så att de vet hur de ska hantera personuppgifter och hur och när de ska rapportera om något går fel.
•    Regelbundna tester av vår teknik och våra arbetssätt, inklusive att säkerställa att vår personal håller sig uppdaterad om de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Vi har inget inflytande över innehållet på tredje parts webbplatser eller funktioner som länkas till från vår webbplats, och vi tar inget ansvar för dessa tredje parter, för deras integritetspraxis eller för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av din användning av sådana webbplatser eller funktioner. 

12.    Uppdatering av Specsavers Integritetspolicy
Vi uppdaterar denna integritetspolicy då och då. Eventuella uppdateringar gäller från det ögonblick då de publiceras på vår webbplats. 

13.     Kontakta oss
Många ärenden hanteras mest effektivt i din lokala butik. De hjälper dig gärna med:
•    begäran om ändring av namn- adress- eller kontaktuppgifter
•    begäran om information om ditt senaste syntest
Om du emellertid vill skicka in en begäran i enlighet med dataskyddsförordningen kan du göra det via onlineformuläret här.
Om du har frågor om Specsavers integritetspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@specsavers.com eller kontakta Specsavers dataskyddsansvarige på: Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA 
 

Senast uppdaterad 2 januari 2024