Integritetspolicy

Vänligen notera att alla referenser till Specsavers inkluderar Specsavers Sweden AB, Specsavers Optical Group Limited, dess dotterbolag, holdingbolag eller dotterbolag till sådant holdingbolag. Integritetspolicyn och frågorna nedan är avsedda att besvara de frågor Du kan ha angående Dina Personuppgifter. Vänligen kontakta Specsavers på den adress som anges nedan eller kontakta din lokala butik om Du skulle behöva ytterligare information.

Integritetspolicy
Specsavers Sweden AB behandlar Personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och är personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter som kan samlas in på webbplatsen.

Vi strävar efter att tillhandahålla en dynamisk och individualiserad on-lineupplevelse. För att kunna göra detta kan vi komma att be våra användare att tillhandahålla oss Personuppgifter. Personuppgifter inkluderar Ditt namn, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer samt postadress. När detta är nödvändigt är vi fast beslutna att upprätthålla högsta möjliga standard för skydd av Din personliga integritet. Vi kommer inte att samla in någon information om Dig utan Ditt samtycke.

Vi kan från tid till annan komma att använda den information vi får av Dig i marknadsföringssyfte (till exempel för att utveckla eller marknadsföra andra produkter eller tjänster för besökare av vår webbplats). Vi utvecklar fortlöpande produkter och tjänster baserat på den information och feedback vi får från besökare av vår webbplats och vi kan komma att dela dessa med Dig. Förutom när det krävs enligt lag, eller enligt vad som anges i denna Integritetspolicy, kommer vi inte att lämna ut information om Dig till någon tredje part utan Ditt samtycke.

Dina personuppgifter sparas i ett externt molnbaserat system som tillhandahålls av Amazon Web Services i Dublin, Irland.

Vi tillämpar en Opt-In Policy
Du kommer att informeras om när Personuppgifter krävs som kan ge Specsavers möjlighet att identifiera Dig eller kontakta Dig. Personuppgifter kommer vanligen att begäras när Du registrerar Dig för en särskild tjänst eller tävling. Specsavers kommer att be om Ditt samtycke till behandling av Dina Personuppgifter, genom att be Dig acceptera villkoren i denna Integritetspolicy, innan vi behandlar någon sådan information och vi kommer inte att behandla några Personuppgifter såvida Du inte ger oss Ditt samtycke. Dina Personuppgifter kommer bara att användas för de syften som anges när Du tillhandahåller oss Personuppgifter. När du har valt att motta information kommer Du alltid att ges möjlighet att avböja vidare information i slutet av varje sådan kommunikation.

Vi följer lagen
Förutom vad som anges i denna Integritetspolicy kommer Specsavers bara att lämna ut Personuppgifter under följande omständigheter: när det krävs enligt lag; eller för att skydda och försvara Specsavers rättigheter; eller för att skydda intressen och personlig säkerhet hos användare av specsavers.se, kunder till Specsavers eller allmänheten.

Specsavers strävar alltid efter att följa personuppgiftslagen. Vi iakttar strikta metoder för lagring och utlämnande av information som användare ger oss för att förhindra obehörig åtkomst. Vänligen notera att den information Du ger oss kommer att överföras till Guernsey i syfte att behandlas av Specsavers. Det finns lagar om skydd för personuppgifter även på Guernsey (inte samma som i Sverige) som skyddar Dina Personuppgifter. Guernsey anses av Europeiska Kommissionen upprätthålla en adekvat skyddsnivå för Personuppgifter som överförs från den Europeiska Unionen. Vi kommer inte utan Ditt samtycke överföra Dina Personuppgifter till land som inte upprätthåller sådan adekvat skyddsnivå.

Vår användning av ”cookies”
I syfte att mäta framgången av vår on-linemarknadsföring använder vi pixlar, eller transparenta GIF-filer, för att fastställa vilka av våra on-lineannonser som leder folk till vår webbplats. GIF-filerna tillhandahålls av tredje part som förser oss med analyser av on-linemarknadsföring. Detta system placerar en ”cookie” i din webbläsare när du besöker vår webbplats via en on-lineannons, vilket tillåter oss att se vilka on-lineannonser som leder flest besökare till vår webbplats. Den information som samlas in för vår räkning är anonym och identifierar inte Dig personligen eftersom vi inte försöker identifiera någon via IP-adresser. Informationen innehåller inte Ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. De flesta webbläsare accepterar automatiskt ”cookies”, men Du kan ändra inställningarna i Din webbläsare för att avvisa dem. Du kan använda vår webbplats även utan en ”cookie”. Om du vill veta mer om hur du kan välja bort de teknologier som nämns ovan, vänligen besök www.doubleclick.net/us/corporate/privacy.

Dina rättigheter
Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som Du tidigare lämnat, tacka nej till fortsatt information eller fortsatta kontakter samt begära att de Personuppgifter Du har tillhandahållit skall tas bort. Du har även rätt att, en gång per kalenderår, kostnadsfritt få information om behandlingen av Dina Personuppgifter. Begäran om information eller rättelse skickas till Specsavers på den adress som anges nedan.

Din integritet
Om Du tycker att Specsavers vid något tillfälle inte följt denna Integritetspolicy, vänligen kontakta Specsavers på den adress som anges nedan eller kontakta Din närmaste butik så skall vi vidta skäliga ansträngningar för att komma till rätta med problemet.

Säkerhet
Specsavers vidtar skäliga åtgärder för att skydda personuppgifterna under överföringen till webbsidan, samt för att skydda sådan information från förlust, missbruk, obehörig tillgång, avslöjande, ändring, eller förstörelse. Du bör ha i åtanke att ingen Internetanslutning är helt säker eller felfri och i synnerhet kan det vara osäkert när e-post som skickas till och från denna webbsida.

Vanliga frågor
F: Måste jag tillhandahålla Personuppgifter för att kunna använda webbplatsen?
S: Insamling av Personuppgifter ger oss möjlighet att individualisera webbplatsen och erbjuda en bättre service och on-lineupplevelse. Vi kommer att tydligt ange när Personuppgifter krävs. Detta kommer vanligen att ske när Du registrerar Dig för en särskild tjänst eller tävling. Du kan dock fortfarande besöka webbplatsen och använda många av tjänsterna utan att tillhandahålla Personuppgifter.

F: Säljer ni mina Personuppgifter till andra företag?
S: Vi kommer inte att lämna ut information om Dig till någon tredje part utan Ditt samtycke. Vänligen se vidare Integritetspolicyn. F: Har webbplatser som ni länkar till samma Integritetspolicy?S: Vi uppmuntrar webbplatser som vår webbplats innehåller länkar till att följa vår Integritetspolicy, men denna Integritetspolicy gäller bara för webbplatser vars URL slutar med specsavers.se eller en underdomän till specsavers.se och vi kontrollerar inte och är inte ansvariga för andra webbplatsers uppträdande eller innehåll.

F: Samlar ni in någon annan information om mig?
S: Vi strävar efter att tillhandahålla en dynamisk och individualiserad webbupplevelse. För att kunna erbjuda detta kan vi komma att samla in anonym information. Detta är information som inte identifierar Dig personligen, men som kommer att ge oss möjlighet att förbättra våra tjänster. Vi kan komma att samla in information om hur lång tid Du har besökt en webbplats och om vad Du har tittat på under besöket. Normalt insamlas denna information genom ”trafikdata” och kan insamlas med användning av IP-adresser eller andra numeriska identifikationsprocesser för en dator.

F: Kan jag ta bort, rätta eller ändra mina Personuppgifter?
S: Ja. Specsavers ger Dig möjlighet att meddela oss om att Du önskar ta bort eller göra ändringar i Dina Personuppgifter. Kontakta Specsavers på den adress som anges nedan eller kontakta din lokala butik.

Kontakta Specsavers Sweden AB:
Specsavers Sweden AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Box 205
40123 Göteborg