Nu är det möjligt att bromsa utveckling av närsynthet hos ditt barn

Barn lever aktiva liv med många olika aktiviteter. Oavsett om de leker, cyklar eller lär sig nya saker i skolan, kan närsynthet göra det svårt för dem att fullt ut delta i aktiviteter som de tycker om. Efterhand som de växer kan även deras närsynthet öka.

Vad är närsynthet?

Närsynthet (även känt som myopi) visar sig oftast i unga tonår, men kan även komma tidigare. Närsynthet är ett brytningsfel i ögat som innebär att det är svårt att se klart på långt håll. För att man som närsynt ska kunna se klart på t.ex. TV eller på tavlan i skolan, behöver man använda glasögon eller kontaktlinser.

Närsynthet utvecklar sig ofta gradvis och därför behöver barn starkare glasögon eller kontaktlinser över tid. Det varierar hur ofta man behöver byta till starkare styrka, därför är det viktigt att göra regelbundna synundersökningar för att säkerställa att man har klar och god syn genom hela uppväxten.

Starkare styrkor betyder samtidigt att barnet blir mer och mer beroende av glasögon eller kontaktlinser. Detta är inte bara opraktiskt, det kan också bidra till en ökad risk att utveckla andra syn- och ögonrelaterade problem senare i livet.1

Upplev det själv. Om du vill uppleva hur en närsynt ser, kan du testa synsimulatorn här nedan

Synsimulatorn är reproducerad med tillåtelse av Cooper Vision Inc. och deras dotterbolag

Orsaker till närsynthet

Den huvudsakliga orsaken till närsynthet är att ögat växer sig för långt. Riskfaktorer är bland annat:

Familjehistorik

Om föräldrarna är närsynta, är sannolikheten större att också barnet blir närsynt. Om båda föräldrarna är närsynta är risken 50 % att barnet kommer bli det också. 2

För lite tid utomhus i dagsljus

Att spendera tid ute i dagsljus kan bidra till att närsynthet debuterar senare. Barn rekommenderas att spendera minst tio timmar utomhus per vecka - ungefär 90 minuter varje dag. 3

Mycket närarbete

Dagens livsstil betyder att vi - både i större grad och i längre perioder - fokuserar ögonen på nära håll, t.ex. på surfplattor och telefoner. Det rekommenderas att barn inte ska läsa i långa perioder (mer än 45 minuter) utan pauser och att läsavståndet inte ska vara för kort (under 20 cm). 4

Så kan du hjälpa

Även om det inte går att stoppa utvecklingen av närsynthet finns det saker du kan göra för att bromsa utvecklingen av den hos ditt barn.

Tillbringa tid utomhus 

Forskning visar att barn som spenderar mer än två timmar utomhus per dag utvecklar närsynthet senare i livet än barn som är mer inomhus.

Besök din optiker 

Allteftersom barn växer och blir äldre ändrar styrkorna sig.8 Styrkeändringen sker i olika hastighet och skiljer sig från person till person. Därför är det viktigt att göra regelbundna synundersökningar för att upptäcka förändringar i god tid så de kan hanteras på bästa sätt. 

Myopibehandling - Viktig information

Målet med myopibehandling är att bromsa utvecklingen av närsynthet.

Ögat växer naturligt till vuxen ålder, därför behandlas närsynthet till minst 17 års ålder. Om behandlingen avbryts innan ögonen växt klart, kan närsyntheten tillta igen. Eftersom det är stora variationer i utvecklingen av närsynthet mellan personer, är det också viktigt att förstå att behandlingen inte garanterar att närsyntheten inte fortsätter att öka. Målet med behandlingen är att bromsa utvecklingen. Förmodligen kommer barnet ha behov av synkorrigering i framtiden, men styrkan kommer vara mindre än utan behandling.

Detta är en behandling och inte en vanlig korrektion så det är också viktigt att förstå att det innebär en kostnad - och ett engagemang över tid, med regelbundna kontroller hos optikern. Fråga din optiker om specifika råd för ditt barn.

Mer hjälp i butiken

Om du önskar mer information eller vill boka en synundersökning för dig eller ditt barn kan du kontakta oss genom att söka efter din närmsta butik. Du skriver bara in ditt postnummer eller ort här nedan.

Referenser

* Jämfört med en traditionell endagslins över en 3-årsperiod.

  1. Tideman J, et al. JAMA Opthalmol. 2016;134:1355-1363.
  2. Morgan P. Is Myopia Control the Next Contact Lens Revolution? The Optician (2016). Available at: www.opticianonline.net/cet-archive/127. Accessed November 2020.
  3. Xiong S. et al. Acta Ophthalmol. 2017;95:551-566. https://doi.org/10.1111/aos.13...
  4. Gifford KL, Richdale K, Kang P, et al. IMI – Clinical Management Guidelines Report. Invest. Ophthalmol Vis Sci. 2019;60:M184–M203. https://doi.org/10.1167/iovs.1...
  5. Németh J, Tapasztó B, Aclimandos WA, Kestelyn P, Jonas JB, De Faber JHN, Januleviciene I, Grzybowski A, Nagy ZZ, Pärssinen O, Guggenheim JA, Allen PM, Baraas, RC, Saunders KJ, Flitcroft DI, Gray LS, Polling JR, Haarman AE, Tideman JWL, Wolffsohn, JS, Wahl S, Mulder JA, Smirnova IY, Formenti M, Radhakrishnan H, Resnikoff S. Update and guidance on management of myopia. European Society of Ophthalmology in cooperation with International Myopia Institute. Eur J Ophthalmol. 2021. 5:1120672121998960. https://doi.org/10.1177/112067...
  6. Chamberlain P, Peixoto-de-Matos SC, Logan NS, Ngo C, Jones D, Young G. A 3-year. Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci. 2019. 96(8):556-567. https://doi.org/10.1097/opx.00...
  7. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, et al. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. British Journal of Ophthalmology 2020;104:363-368. http://dx.doi.org/10.1136/bjop...
  8. Walline J, et al. Cochrane Database of System Rev. 2020;1:CD004916