Under snart 40 år har vi arbetat för att förbättra människors liv genom att hjälpa dem till bättre syn och hörsel. Vi är stolta över vad vi har uppnått så långt och arbetar ständigt med att utforska hur vi kan komma vidare och åstadkomma mer.

Vi har försökt förstå den påverkan vi har på den planet vi alla delar och på de människor vi stöder, både lokalt på de orter där vi driver våra butiker och i alla våra team. Vårt åtagande är att göra en positiv skillnad och att förändra vårt sätt att arbeta så att vi uppnår målet att vara koldioxidneutrala år 2050. Vårt mål är också att göra ögonvård tillgänglig för alla och för dem som behöver det mest . Vi arbetar aktivt för att vara en inkluderande arbetsplats där alla kan vara sig själva och känna stolthet över att tillhöra.

Det är tuffa mål, vi vet, men med energi och inspiration från våra 40 000 kollegor över hela världen, är vi fast beslutna att uppnå dem.