Hos Specsavers strävar vi efter att ge alla våra följare, besökare och kunder en trevlig upplevelse när de besöker våra sociala medieplattformar. Vi tar gärna emot feedback och uppmuntrar engagemang i våra sociala kanaler. 

Vi vill att våra sociala mediekanaler ska vara en säker och välkomnande plats för alla och därför är det viktigt att våra användare uppträder respektfullt i våra kanaler och följer dessa riktlinjer:

Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg eller kommentarer som bryter mot ovanstående riktlinjer och att blockera profiler som inte följer dem. Utöver ovanstående hänvisar vi till våra policyer om uppförande, mångfald och inkludering.