Skyddsglasögon

Skyddsglasögon

Skyddsglasögon

Skyddsglasögon används för att skydda ögonen. Under arbetstid kan ögonen i vissa fall komma att utsättas för olika skadliga moment som till exempel starkt ljus, metalldamm, slipspån med mera. I de fall ögonen inte skyddas på rätt sätt kan allvarliga och bestående ögonskador uppstå. För glasögonbärare kan det ibland vara svårt att använda skyddsglasögon eftersom att vanliga varianter kan vara för små för att rymma de vanliga glasögonen. Det kan dessutom uppstå problem med att imma eller så är det obekvämt med de vanliga glasögonen och skyddsglasen. Detta kan ställa till med stora problem och även vara farligt i en arbetssituation.


Skyddsglasögon med styrka


Genom att använda skyddsglasögon med styrka kan man undgå dessa situationer. Dessutom underlättas arbetet genom att man bara behöver ett par glasögon och då slipper tänka på risken att förstöra sina privata glasögon som behövs för att klara av vardagen i övrigt. Skyddsglasögon för glasögonbärare är lite annorlunda tillverkade än vanliga skyddsglasögon. De är receptslipade för att man ska kunna använda dem på samma sätt som ett par vanliga glasögon. De receptslipade skyddsglasögonen tjänar också två olika syften. För det första skyddas ögonen i olika utsatta arbetsmiljöer, och för det andra kan användaren se bra. Alla skyddsglasögon från oss är slipade enligt recept och de uppfyller alla de krav som EU och Arbetsmiljöverket ställer på dem. Det är arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla skyddsglasögon om dessa ska ingå i den individuella arbetstagarens skyddsutrustning, och det gör att arbetaren inte behöver lägga ut kostnaden för glasögonen på egen hand.


Varför ska jag använda skyddsglasögon?


Även som glasögonbärare ska man kunna arbeta på ett tryggt och säkert sätt. De skyddsglasögon som tillverkas i dag skiljer sig inte speciellt mycket från ett par vanliga glasögon. De täcker dock lite större yta runt omkring ögonen, men viktmässigt är de lätta att bära. Att välja receptslipade skyddsglasögon innebär bara fördelar. De garanterar en säker syn i alla utsatta miljöer och som anställd behöver du inte oroa dig över att få vätskor, flis, damm eller annat i ögonen.


 Vad för skyddsglasögon ska jag ha?


Skyddsglasögon finns i många olika modeller, storlekar och former. Beroende på synfel eller arbete kan man behöva större eller mindre glas men ofta kan man få den form man önskar och som passar din ansiktsform. Om arbetet kräver en större och mer skyddande form på glasögonen bör man dock se till att ta hänsyn till detta eftersom ögonskador annars kan vara ett faktum. Det är också bra att tänka på att synen förändras med åren. Det kan därför vara bra att undersöka denna med jämna mellanrum. Vid en synförändring kan man också passa på att byta glasögonmodell om man så skulle önska.