Hjälp och vanliga frågor

Vem uppfann glasögonen?

Svar: 

Vem som uppfann glasögonen är en fråga utan ett klart svar. Filosofen Seneca skrev så tidigt som första århundradet efter Kristus att bokstäver blir större genom en vattenfylld glob. Med andra ord har människan under flera tusen år vetat om att en dålig syn inte är ett problem utan lösning.

Genom tiderna har människan använt olika synhjälpmedel för att underlätta för personer med synfel. Smaragder och olika vattenfyllda föremål har använts för att förstora skrift och redan på 800-talet slipades glas till för att användas som de första linserna. De första glasögonen tillverkades på 1300-talet i närheten av Venedig i Italien. De stötte på mycket kritik från dåtidens läkare som trodde att glasögon skulle skada synen istället för att förbättra den. Till en början var glasögonen gjorda utan bågar, med en nit som man klämde fast på näsan, vilket kraftigt begränsade möjligheterna för bäraren att röra sig. När glasögonen uppfanns blev de snabbt en symbol för en bildad och intelligent person.