Vagel i ögat

Vagel i ögat (även kallat hordeolum) och chalazion, är båda lokala svullnader i ögonlocken som uppträder plötsligt. En chalazion, även kallat hagelkorn, orsakas av en icke-infektiös blockering av en körtel. En vagel i ögat orsakas vanligtvis av en inflammation.

Båda tillstånden orsakar inledningsvis rodnad i ögonlocket, svullnad och smärta. Med tiden blir en chalazion en liten, icke-smärtsam knöl i ögonlocket, medan en vagel förblir smärtsam och lokaliseras i ögonlockets kant, vanligen runt ögonfransarna. Båda tillstånden försvinner vanligen av sig själva, men ibland måste chalazion avlägsnas kirurgiskt.

Behandling av vagel i ögat

En vagel kan vara mycket obekväm och till och med smärtsam. Det är vanligt att en vagel blir synlig vid ögonlockets kant efter en till två dagar. Efter det kan ögat börja rinna och kännas irriterat. Det kan också kännas som att det finns smuts i ögat. Oftast utvecklas en liten gulaktig vagel vid basen av en ögonfrans, omgiven av rodnad och svullnad.

I de flesta fall spricker vageln inom två till fyra dagar och vätska (ofta var) frigörs, vilket lindrar smärtan och gör att knölen försvinner. En vagel är ofta en smärtsam svullnad, men du kan använda varma kompresser för att lindra symptomen och påskynda försvinnadet av vageln.

chalizon-800x600-mid-column.jpg

Behandling av chalazion

I de flesta fall kommer en chalazion att försvinna av sig själv efter några månader, men i vissa fall kan behandling vara nödvändig. I dessa fall avlägsnas knölen med ett kirurgiskt ingrepp. Tills chalazion försvinner kan varma kompresser lindra symtomen.

Borttagning av chalazion

Chalazion kan behöva opereras bort. Ingreppet görs normalt av en ögonläkare. Det är ett litet ingrepp som utförs med lokalbedövning i det drabbade ögat. Efter operationen ska du vara fri från de besvär som knölen orsakat.

Om du har en chalazion som är irriterande och störande, bör du kontakta din läkare. Läkaren kan berätta mer om behandlingsalternativen.

Förebygg att vagel eller chalazion kommer tillbaka

Tänk på att en vagel eller chalazion kan komma tillbaka. Detta beror på att de biologiska förutsättningarna för en vagel fortfarande finns kvar. Det bästa du kan göra för att förebygga detta är att upprätthålla en god hygien på och runt ögonlocken –  särskilt om du tidigare har haft något av dessa tillstånd. Det finns särskilda produkter för ögonlockshygien som riktar sig mot de bakterier som orsakar infektionerna. Din optiker kan ge dig råd om detta.