Hjälp och vanliga frågor

Är kontaktlinser säkra?

Svar: 

Dagens linser är mycket säkra. Att bära linser är säkert så länge de är förskrivna av en legitimerad optiker, bäraren följer de råd hon/han fått, byter ut linserna enligt instruktionerna, går på regelbundna kontroller och kontaktar sin optiker om det uppstår problem. Ögat är mycket känsligt så det är av yttersta vikt att man iakttar god hygien. Om du lider av hälsoproblem, såsom allergier eller tar mediciner regelbundet, är det viktigt att du berättar detta för din optiker som därmed kan ta ställning till hur detta kan påverka ditt linsbärande. Om du upplever problem med linserna, t ex obehag, rödhet i ögat eller att ögonen rinner mycket, ska du ta ut linserna och avvakta med att använda dem igen tills symtomen upphört. Om symtomen inte upphör eller förvärras ska du genast uppsöka din optiker.