Hjälp och vanliga frågor

Vad är linsens baskurva?


 

Svar: 

Linsens baskurva, som ofta förkortas BC på linsförpackningar och recept, är det mått som beskriver hur kupade dina linser är. Linserna anpassas genom att baskurvan på linserna justeras för att passa just dina ögon, vilket optikern tar fram vid undersökningen.
Baskurvan för en kontaktlins beskriver baksidan på linsen och det är viktigt att baskurvan är korrekt. Eftersom baskurvan är individuell kan besvär uppstå om en lins används med felaktiga värden för linsbäraren. Linser med korrekt baskurva ska passa ögat bra, vilket i sin tur bidrar till att ögat får syre. Detta är av betydelse för att kunna använda linserna i varierande miljöer, utan att få besvär. 
Baskurvan mäts i millimeter och typiska värden är mellan 8,0 till 10,0 millimeter. Värdet för baskurvan står på förpackningen, oftast efter angiven styrka för korrigering av synfelet. Med korrekt baskurva är det enkelt att både sätta in nya linser och att ta ut dem igen. En lins med korrekt baskurva ska kännas komfortabel och sitta bra, utan att skava.