Hjälp och vanliga frågor

Vad är gränsen för synkrav på körkort?

Svar: 

Som en del av de medicinska kraven i trafiken behöver man i Sverige utföra ett syntest inför det att man ska ta körkort för att påvisa att man inte har några synfel som kan påverka ens förmåga att framföra ett fordon. En sådan synprövning mäter både synskärpa och synfält och utförs av en legitimerad optiker vid ansökan om körkortstillstånd. Däremot är kravgränserna något olika beroende på vilken typ av körkortsbehörighet du ansöker om.

Om du ska ta körkort med behörighet AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort krävs att du har 0,5 eller högre i synskärpa vid användning av båda ögonen – med eller utan glasögon och-/eller kontaktlinser. Ditt synfält ska ha en horisontell vidd på 120⁰ eller mer, med 50⁰ åt varje sida från synfältets mitt, och ett vertikalt omfång på 20⁰ både upp och ner.

Om du däremot ska ta körkort för behörighet CI, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE eller taxiförarlegitimation är kraven något högre. Här krävs minst 0,8 i synskärpa i det bättre ögat, 0,1 i det sämre ögat, eller minst 0,8 i synskärpa med båda ögonen för endast taxiförarlegitimation. Användning av glasögon och-/eller kontaktlinser är okej. Ditt synfält ska ha en horisontell vidd på 160⁰ eller mer, med 70⁰ åt varje sida från synfältets mitt, och ett vertikalt omfång på 30⁰ både upp och ner.