Hjälp och vanliga frågor

Vad menas med progressiva glas?

Svar: 

Man kan säga att progressiva glasögon är som avståndsglasögon och läsglasögon i ett och litet till. Du har ett par glasögon som du ser klart med på både långt håll, nära håll och även på mellanavstånd. Glasen är slipade med styrkan för att se på långt håll upptill,  en del för mellanavstånd och styrkan för nära håll nedtill. Läs mer här om progressiva glas.