Statliga avtalet för arbetsglasögon

Statliga avtalet för arbetsglasögon

Bildskärms- och skyddsglasögon

Hitta butik

Som arbetsgivare
Som arbetsgivare inom en statlig myndighet ska du från och med 1 april 2019 i första hand förse dina medarbetare med arbetsrelaterade glasögon från Specsavers. Ramavtalet (avtalsnummer 23.3.617-19:001) omfattar bildskärmsglasögon- och skyddsglasögon samt extra glasögon (avsett till de avropsberättigade myndigheter som har som krav att följa Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS) avseende regler för sjöfart). 

Medarbetare som arbetar vid bildskärm minst en timme om dagen har rätt till en synundersökning vartannat år eller vid märkbart försämrad syn. Arbetsgivaren ska bekosta arbetstagarens särskilda glasögon, om synundersökning visar att det behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.

Avtalet inkluderar tre olika glastyper för bildskärmsglasögon; enkelslipade, närprogressiva och rumsprogressiva. Våra legitimerade optiker ordinerar den glastyp som passar bäst i varje enskilt fall, baserat på synfel och behov. Förutom glaset så ingår antireflexbehandling, repskydd samt båge ur Specsavers sortiment upp till 395 kr i avtalet. Om medarbetaren väljer en båge ur ett dyrare sortiment, så bjuder vi på 50% av uppgraderingskostnaden. Eventuella tillägg, såsom dyrare bågar eller tunnare glas, bekostas av medarbetaren direkt till butik. Observera att bildskärmsglasögon formellt sett tillhör arbetsgivaren, även om medarbetaren själv har betalt en del av kostnaden.

Produktionen sker på egna produktionsanläggningar eller speciellt ackrediterade fabriker i enlighet med våra globala riktlinjer avseende mänskliga rättigheter, säkerhet, hälsa och miljö. Alla våra produkter är kvalitetssäkrade enligt gällande svenska och internationella optiska standarder.

Vänligen se mer information kring avtalet här.


Som medarbetare
Om du tror dig behöva bildskärmsglasögon ska du meddela din närmaste chef för att få en rekvisitionsblankett/inköpsorder. Därefter kan du boka tid på vilken Specsavers-butik som helst.

Mät avstånd till dina arbetsytor (skärm, skrivbord etc) och ta med dina gamla glasögon för att optikern ska få all relevant information för att kunna ge dig den bästa produkten. Om du är i behov av både bildskärmsglasögon och skyddsglasögon skall två rekvisitionsblanketter tas med till synundersökningen.
 

Boka tid