Vad är översynthet?

Har du lätt för att läsa skyltar på avstånd, men problem att se anteckningarna på skrivbordet? I så fall kan du ha ett mycket vanligt tillstånd som kallas översynthet eller hyperopi.
 
Översynthet kan drabba människor i alla åldrar, men det är särskilt vanligt hos personer över 40 år. Det kan lätt korrigeras med glasögon eller kontaktlinser.

Symtom

När du är översynt ser du föremål på avstånd tydligare än när de är nära. Ju närmare du kommer föremålet, desto svårare blir det att behålla skärpa. Symtomen förvärras med åldern.

Ögat kan helt eller delvis kompensera för översynthet, så du kanske inte märker det så mycket, särskilt när du är yngre. Men när du åldras och ögats förmåga att anpassa sig minskar, kan din översynthet förvärras.

Symtom på översynthet är bland annat:

  • Huvudvärk
  • Trötta ögon
  • Suddig syn

Få svar på dina frågor

Vad är översynthet/hyperopi och hur kan det justeras?

En person med översynthet/hyperopi ser bra på långt håll men har svårt att ställa in skärpan på nära håll. Det beror på att ögats brytkraft är för svag i förhållande till ögats längd. Detta justeras med glasögon eller kontaktlinser med plusstyrka, t ex + 2,50.

Vad är toriska linser?

Toriska linser är kontaktlinser utvecklade för personer med astigmatism, i dagligt tal ofta kallat brytningsfel. Toriska linser kan, förutom astigmatism, även korrigera närsynthet och översynthet.

Astigmatism kan uppstå i tidig ålder, men också senare i livet och även fast det kan finns många anledningar till varför man får det så är ärftlighet den vanligaste. Oavsett orsaken eller graden på din astigmatism behövs det någon form av synkorrigering.

Som med vanliga kontaktlinser ordineras toriska linser av din optiker, som gör en bedömning och kan hjälpa dig hitta vad som passar bäst för just dina behov och synfel.