Hjälp och vanliga frågor

Hur görs en synundersökning på barn?

Svar: 

Från det att barnet har fyllt 8 år utförs synundersökningen av en optiker, innan dess är det en ögonläkare som undersöker barnets ögon och syn. Synundersökningen hos en optiker går till på ungefär samma sätt som på en vuxen, med skillnaden att optikern anpassar undersökningen till barnet. Tillsammans med en förälder eller annan vuxen får barnet svara på frågor kring seendet och eventuella problem man upplever med synen. 

Synundersökningen börjar med ett förtest, som ger en indikation på ett eventuellt synfel. I synundersökningsrummet frågar optikern om vilka synbesvär som upplevs, hur eventuella tidigare glasögon fungerar och om det allmänna hälsotillståndet. Sedan följer en nogrann undersökning för att få fram rätt korrektion. Optikern mäter styrkorna för avståndsseende och närseende. Man testar också samsynen mellan ögonen för att upptäcka eventuell skelning. Avslutningsvis kontrolleras att barnet ser bra med de nya styrkorna, därefter diskuteras behoven för synkorrigering och vilka alternativ som finns när det gäller glasögon och kontaktlinser. 

Synundersökningen tar vanligtvis 20-30 min och är inte obehagligt eller gör ont.