Hjälp och vanliga frågor

Vilka tester görs vid en synundersökning?

Svar: 

Synundersökningen är mer än bara en undersökning av din synskärpa. Till en början görs ett förtest, med en s.k. autorefraktor, som ger ett ungefärligt värde på din syn. För en del kunder görs även tryckmätning, vilket mäter trycket på vätskan inne i ögat. Man tar dessutom ett digitalt foto på ögonbotten, vilket kan hjälpa till att upptäcka eventuella tecken på sjukdomar. Optikern kommer därefter fråga om vilka synbesvär du upplever, dina erfarenheter av eventuella tidigare glasögon eller kontaktlinser samt om ditt allmänna hälsotillstånd. Allt för att kunna göra en riktig bedömning av dina synproblem. Sedan görs en noggrann undersökning för att få fram rätt korrektion för just dig. Optikern mäter styrkorna för avståndeseende och även för närseende. Vi gör också tester av samsynen mellan ögonen för att upptäcka eventuell skelning. Synundersökningen avslutas med att vi kontrollerar att du ser bra med dina nya styrkor både på långt och på nära håll. När undersökningen är klar diskuterar vi dina behov av synkorrektion samt vilka alternativ som finns när det gäller glasögon och kontaktlinser.