Hjälp och vanliga frågor

Vad är en autorefraktor?

Svar: 

Autorefraktorn är en apparat som mäter dina ögons behov av korrektion och därmed ger optikern en indikation på vilket recept du kan komma att behöva. Genom att studera en bild, eller punkt, som synes röra sig fram och tillbaka kan apparaten mäta och kalkylera ett estimat av vilka styrkor som behövs, beroende på hur väl dina ögon lyckas fokusera på bilden. Ett autorefraktor-test är en del av synundersökningen, ett slags förtest.