Vad är glaukom?

Glaukom är kopplat till en ökning av trycket i ögat. Det ökade trycket kan skada synnerven, som skickar bilder till hjärnan. Utan behandling kan det ökade trycket orsaka permanent synförlust. Glaukom kan också utvecklas även om ögontrycket är inom normala gränser. Detta gör glaukom till en svår sjukdom att upptäcka.

Det finns olika typer av glaukom. Den vanligaste formen är kroniskt glaukom, som utvecklas mycket långsamt. En mer sällsynt form, akut glaukom, utvecklas snabbt och med ett plötsligt förhöjt och smärtsamt tryck i ögat.

Symtom

Kroniskt glaukom är vanligtvis inte förknippat med någon smärta. Ett första symtom på glaukom är i stället att man förlorar synen. Det är faktiskt inte ovanligt att glaukomet är långt framskridet innan det ens upptäcks.

Akut glaukom är däremot oftast förknippat med svår ögonsmärta, huvudvärk, illamående och plötslig synnedsättning. Andra symtom kan vara suddig syn och ljuscirklar runt ljuskällor. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever dessa symtom eftersom de kan orsaka skador på ögat om de upprepas.

Få svar på dina frågor

Vad menas med högt tryck i ögat?

Om optikern informerar dig om att du har högt tryck i ögat avser det trycket på vätskan i ögat, snarare än blodtrycket i ögat. Högt tryck i ögat associeras ofta med utveckling av grön starr/glaukom. Genom att göra regelbundna synundersökningar säkerställer du att dina ögon är friska och eventuella avvikelser kan upptäckas och behandlas i tid.

Vad är högt ögontryck (okulär hypertension)?

Högt ögontryck är ett tillstånd som uppstår om trycket i ögat överstiger det normala trycket på 21 mmHg.

Vad är normalt ögontryck?

Det är normalt att ha ett relativt lågt tryck i ögat. Detta beror på att ögonvätskan har ett konstant tryck (även kallat intraokulärt tryck), som ser till att upprätthålla ögats form och funktion. Trycket i ögat varierar från person till person, men är oftast samma i båda ögonen.

Vätsketrycket i ögat mäts i enheten millimeter kvicksilver (vilket oftast förkortas som mmHg). De flesta har ett ögontryck mellan 10 och 21 mmHg, vilket också är intervallet som används för att ange ett normalt ögontryck.