Vad är röda ögon?

Om ögonen är mer röda än normalt kan det vara ett tecken på irritation, inflammation eller infektion. Röda ögon kan vara ett tecken på ett allvarligare tillstånd om du också upplever smärta och ökad ljuskänslighet i ögat.

Symtom

Rödhet runt ögonen är det främsta symtomet på detta tillstånd. Det kan vara ett allvarligare fall av röda ögon om du också upplever:

  • Smärta i ögonen
  • Nedsatt syn
  • Ljuskänslighet
  • Huvudvärk
  • Illamående

Kontakta din optiker, ögonläkare eller läkare omedelbart om du har något av dessa symtom eller har skadat eller rispat ögonen.