Amblyopt öga

Amblyopi, även kallat svagsynthet eller lazy eye, är ett tillstånd som börjar i tidig ålder men som även kan kvarstå senare i livet. Detta beroende på hur allvarligt tillståndet är och hur framgångsrik behandlingen är. Tillståndet gör att det ena ögat har en sämre syn än det andra. Ofta finns det en ganska stor skillnad i synförmåga mellan de två ögonen. Personer med amplyopi har ofta problem med att fokusera med båda ögonen, vilket kan leda till suddig syn eller skelögdhet.

Lazy eye hos barn

Det viktigaste när det gäller amblyopi hos barn är att det diagnostiseras så tidigt som möjligt. Ju tidigare behandlingen inleds, desto större sannolikhet att det svagare ögat utvecklas normalt. Om behandlingen inte påbörjas före en viss ålder, kommer ögat med normal eller bäst syn börja kompensera för det amblyopa ögat, vilket fördröjer utvecklingen av det svagare ögat. I värsta fall kommer barnet inte ha fullt djupseende, vilket gör att det blir svårt med avståndsbedömning. Det är därför mycket viktigt att utreda i tid om du misstänker att ditt barn har ett amblyopt öga.

lazy-eyes-800x600-mid-column-3.jpg

Symtom på amblyopi

Om du är osäker på om du eller ditt barn har ett amblyopt öga ska du kontakta din optiker eller ögonläkare. De kan undersöka ögonen och avgöra om ögonen utvecklas normalt eller onormalt. Det finns också andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till:

Ärftlighet: Om dina föräldrar har amblyopi kan det vara ärftligt. 

Att skela är en av de vanligaste orsakerna till amblyopi. Skelning orsakar ett fel som hindrar ögonen från att arbeta tillsammans. Detta kan ha en negativ effekt på ögats förmåga att fokusera. På grund av detta kan skelning vara både en orsak och ett resultat av amblyopi.

Behandling av amblyopi

Tiden är viktig när man behandlar amblyopi. Ju tidigare det upptäcks och behandlingen påbörjas, desto större är sannolikheten att du får en normal syn. Om du misstänker amblyopi ska du därför agera snabbt, så att du eller ditt barn kan påbörja behandling eller ögonträning. Detta kan bidra till att förbättra det svagare ögat. 

Det finns två behandlingar som kan användas: 

Ögonlapp: 

En lapp över ögat med normal syn tvingar hjärnan att använda det svaga ögat. Detta kan bidra till att lindra de negativa effekterna av det amblyopa ögat. Det är viktigt att följa ögonläkarens riktlinjer kring användning av ögonlapp för att få bästa möjliga chans till framgång. 

Glasögon: 

Med olika styrkor i glasögonglasen kan du stimulera det svagare ögat. I många fall är en kombination av glasögon och en ögonlapp den behandling som föreskrivs.