Vad är nattblindhet?

Nattblindhet, även kallad nyktalopi, är en form av synnedsättning. Personer med nattblindhet ser dåligt på natten eller när det är mörkt. Även om "nattblindhet" antyder att man inte kan se något alls på natten är detta inte sant. Du har bara svårare att se eller köra i mörker.

Nattblindhet - orsaker och behandling

De flesta typer av nattblindhet kan behandlas, men alla är inte behandlingsbara. Rådfråga din läkare för att fastställa den bakomliggande orsaken till din synnedsättning. När du vet orsaken till problemet kan du vidta åtgärder för att korrigera din syn.

Symtom

Det enda symtomet på nattblindhet är svårighet att se i mörker. Det är mer sannolikt att du blir nattblind när dina ögon övergår från en ljus miljö till ett område med svagt ljus, till exempel när du går in i en svagt upplyst byggnad från en solig gata. Det är också troligt att du får problem med att köra bil på natten på grund av strålkastarnas och gatubelysningens växlande ljusstyrka mot mörkret.

night-blind-800x600-mid-column.jpg

Orsaker

Vissa ögonsjukdomar kan orsaka nattblindhet, bland annat:

  • närsynthet.
  • grå starr eller grumlig ögonlins.
  • Retinitis pigmentosa, där mörkt pigment samlas på näthinnan och orsakar tunnelseende.
  • Ushers syndrom, en genetisk sjukdom som påverkar både hörsel och syn.

Äldre vuxna löper större risk att utveckla grå starr. De har därför större sannolikhet att drabbas av nattblindhet på grund av grå starr, än barn eller unga vuxna.

I vissa fall, vanligtvis i delar av världen med mindre varierad kost, kan A-vitaminbrist också leda till nattblindhet. Vitamin A, även kallat retinol, spelar en roll i omvandlingen av nervimpulser till bilder via näthinnan. Näthinnan är ett ljuskänsligt område på baksidan av ögat.

Eftersom A-vitamin är fettlösligt löper personer med bukspottkörtelsvikt större risk för A-vitaminbrist, då de kan ha sämre förmåga att ta upp fett. Detta ökar också risken att de blir nattblinda.

Personer med högt blodsocker eller diabetes löper också större risk att utveckla ögonsjukdomar, t.ex. grå starr, som kan leda till nattblindhet.

Glasögon för nattblindhet

När du kör ett fordon på natten, vänjer sig dina ögon sakta till mörkret, och efter 15-20 minuter har du uppnått optimalt mörkerseende. Vid denna tidpunkt kommer ljuset från mötande bilar upplevas väldigt skarpt och irriterande eftersom ögonen inte är redo för ett så intensivt ljus. Efter att du har mött en mötande bil tar det en stund innan du får optimalt mörkerseende igen. 

Vissa glasögonglas kan minska styrkan från ljusen från andra bilar, och samtidigt öka kontrasterna på vägen. Du kan boka en tid hos Specsavers om du känner att du lider av nattblindhet, för att undersökas och se om det finns något som kan hjälpa dig att minska effekten av det.