Vad är närsynthet?

Har du lätt att läsa på nära håll, exempelvis böcker och tidningar, men har svårt att läsa skyltar på avstånd? Om så är fallet kan du ha ett mycket vanligt tillstånd som kallas närsynthet eller myopi.

Vid närsynthet är hornhinnan för mycket böjd eller ögat för långt. På grund av detta samlas ljuset som kommer in i ögat framför näthinnan i stället för att träffa näthinnan direkt. Resultatet påminner om hur en suddig bild ser ut om du inte har justerat kameralinsen ordentligt.
 
Närsynthet kan drabba människor i alla åldrar. Det kan lätt korrigeras med glasögon eller kontaktlinser.

Symtom

När du är närsynt kan du se föremål som är nära dig tydligare än när de är långt borta. Ju längre bort du är från föremålet, desto suddigare blir det.

Få svar på dina frågor

Vad är närsynthet/myopi, och hur kan det justeras?

En person med närsynthet/myopi ser bra på nära håll, men inte på längre håll. Detta beror på ögats form. Antingen är ögongloben något för lång, eller så är ögats brytkraft för stark. Detta kan man justera med glas eller kontaktlinser med minusvärde/konkav form. Om du är närsynt kommer ditt recept för glasögon eller kontaktlinser att ha minusstyrka, t ex -2.50.

Hur fungerar glasögon för närsynta respektive översynta?

Närsynthet, även kallat myopi, är effekten av att ögongloben är för lång vilket leder till att din fokuserade syn hamnar framför näthinnan istället för på näthinnan. Detta påverkar synen på så sätt att du ser saker på nära håll klart och tydligt medan objekt längre bort kan bli suddiga. Hur suddigt du ser på längre avstånd avgörs av vilken grad av närsynthet du har. För att korrigera detta finns både glasögon och linser som stöd. Med hjälp av konkava (inåtbuktade) glas på glasögonen bryts ljusstrålarna på glaset i en vinkel utåt, vilket justerar din fokuserade syn tillbaka till näthinnan.

Översynthet, motsatsen till närsynthet och även kallat hyperopi, är effekten av att ögongloben är för kort. Detta leder till att din fokuserande syn hamnar bakom näthinnan istället för på – eller framför som i fallet för närsynthet. Till skillnad från närsynthet påverkar detta synen med motsatt effekt genom att du ser saker tydligt på längre avstånd, men kan ha svårt att se objekt precis framför dig. Glasögon för översynthet använder sig av konvexa (utåtbuktade) glas för att bryta ljusstrålarna på glaset i en vinkel inåt, vilket ger effekten av att saker på närmare håll blir tydligare när den fokuserade synen justeras tillbaka till näthinnan.