Ögoninflammation hos barn

Om ett barns öga blir rött och börjar rinna är det ofta ett tecken på ögoninflammation. Andra kännetecken är var eller sekret i ögonvrån. Ögat kan klibba igen under natten och barnet kan ha svårt att öppna ögat på morgonen. Ögoninflammation hos ett barn är oftast ofarlig och i de flesta fall lätt att behandla. I vissa fall kan ögoninflammation leda till allvarligare ögonsjukdomar, men det är sällsynt.

Vad är ögoninflammation hos barn?

Ögoninflammation påverkar ett barn på samma sätt som en vuxen. Ögoninflammation, även kallad konjunktivit, är en inflammation i bindhinnan, som täcker det vita i ögat samt insidan av ögonlocken.

Ögoninflammation hos barn börjar oftast i det ena ögat, men sprider sig lätt till det andra.

Ögoninflammation hos barn beror oftast på något av följande:

 • Virusinfektion (oftast i samband med förkylning).
 • Bakterieinfektion (stafylokocker och streptokocker).
 • Allergisk reaktion, till exempel på grund av pollen. Kliande och svullna ögon är ett vanligt symtom.
 • Lokal irritation, till exempel på grund av schampo, klorvatten eller ett främmande föremål.

Hur sprider sig ögoninflammation hos barn?

Inflammation i barns ögon kan orsakas av bakterier eller virus och är mycket smittsamt. Det är viktigt att lära och hjälpa barnet med god handhygien. Ett barn som har ögoninflammation bör ha en egen handduk, tvätta händerna regelbundet och undvika att gnugga i ögonen.

kids-eyes-800x600-mid-column.jpg

På förskolor har studier visat att regelbunden handtvätt kan förebygga en stor andel av infektioner, inklusive ögoninflammation.

Barnen bör vara medvetna om att en inflammation i det ena ögat mycket lätt kan spridas till det andra ögat, om barnet till exempel kliar sig i ögat. Ibland krävs ögondroppar med antibiotika för att behandla infektionen, och då behandlas ofta båda ögonen.

Ögoninflammation hos barn är oftast ofarligt

De flesta barn drabbas av ögoninflammation en eller flera gånger. Det kan vara mycket besvärligt, men är oftast ofarligt.

En inflammation i barnets öga oavsett om den orsakas av virus eller bakterier, varar vanligtvis några dagar, i vissa fall upp till två veckor om den inte behandlas.

Om inflammationen inte förbättras inom 2-3 dagar eller påverkar synen, bör du kontakta en läkare för att få hjälp med behandling.

Om det samlas lite var eller sekret i ögonvrån, men barnet verkar opåverkat och ögat inte är rött, kan du börja med att behandla det hemma genom att skölja barnets öga med saltlösning och torka ögat med ljummen handduk.

Ögoninflammation hos bebis och nyfödd

Ögoninflammation hos en nyfödd där ögonen har klibbat igen är en vanlig företeelse strax efter födseln. Du bör vara uppmärksam på om vätskan från ögat är är grön eller gul, eftersom det kan vara tecken på en infektion. Vanligtvis försvinner ögoninflammation efter ett par dagars rengöring eller användning av ögondroppar.

Det kan vara svårt att förhindra att små barn sprider inflammationen från det ena ögat till det andra. Som förälder bör du vara extra försiktig och tvätta barnets händer, till exempel med en våtservett, om du ser att bebisen rör vid sitt inflammerade öga.

Som förälder är det också viktigt att du är extra noggrann med hygienen. Undvik att torka bebisens båda ögon med samma handduk eller servett och kom ihåg att tvätta dina egna händer efter varje kontakt med det drabbade ögat. På så sätt minskar du risken för att sprida inflammationen till bebisens andra öga eller ditt eget.

Behandling av ögoninflammation hos barn och nyfödda

Behandling av ögoninflammation består främst av rengöring och god hygien, till exempel regelbunden handtvätt, för att undvika infektioner. I de fall då barnet eller det nyfödda barnet har en lindrig bakteriell ögoninflammation består behandlingen huvudsakligen av att skölja ögat med saltlösning och torka rent med ljummen handduk.

De flesta fall av ögoninflammation hos barn kan behandlas med god ögonhygien, men i vissa fall kan det vara nödvändigt att behandla med ögondroppar som innehåller antiobiotika.

Hur man behandlar en mild ögoninfektion hos en nyfödd eller ett barn:

 • Doppa en bomullspad eller handduk i kokt och kylt vatten eller saltlösning.
 • Torka ögat från näsans hörn och utåt. Släng sedan bomullspaden/handduken när du är klar.
 • Ta sedan en ny bomullspad och upprepa proceduren tills det andra ögat är rengjort.
 • Tvätta sedan händerna så att du inte sprider infektionen vidare (viktigt!).

Hur man behandlar ögoninflammation hos en nyfödd eller ett barn med ögondroppar som innehåller antiobiotika:

Det kan vara svårt att få barnet att ligga stilla när du applicerar ögondroppar. Ibland kan det vara till hjälp att vara två vuxna eller att linda in barnet för att undvika att det rör sig för mycket.

 • Använd tummen och pekfingret för att öppna ögonlocket.
 • Applicera dropparna i springan mellan det nedre ögonlocket och ögat.
 • Om du inte lyckas applicera dropparna kan du lägga ner barnet och droppa en droppe i ögonvrån medan barnet sluter ögonen (det är inte lika effektivt, men en stor del av dropparna når ögat när det öppnas).
 • Avsluta med att tvätta händerna noggrant.