Olika typer av progressiva glas

En av de vanligaste frågorna vi får är: "Hur mycket kostar progressiva glas?" följt av: "Vilka är de bästa progressiva glasen?"

Standard progressiva glas, index 1,5. - 800 kr

Bra syn på alla avstånd. Enkla att vänja sig vid och ger måttliga förvrängningar i periferin.

Distance vision
Medelavstånd
Near vision

Hur lång tid tar det att anpassa sig till progressiva glas?

Att vänja sig vid progressiva glas kan ta allt från ett par dagar till några veckor eller ännu längre – det varierar från person till person. Hjärnan måste få tid att anpassa sig till de nya synfälten vilket kan ta lite längre tid om du använder progressiva glas för första gången.

FAQs

Vad menas med progressiva glas?

Man kan säga att progressiva glasögon är som avståndsglasögon och läsglasögon i ett och litet till. Du har ett par glasögon som du ser klart med på både långt håll, nära håll och även på mellanavstånd. Glasen är slipade med styrkan för att se på långt håll upptill, en del för mellanavstånd och styrkan för nära håll nedtill.

Vad är progressiva glas?

Ett progressivt glas är ett multifokalt glas som korrigerar din syn för seende på långt respektive nära håll. Glaset har en gradvis övergång mellan slipningen för de olika avstånden, det finns ingen synlig gräns emellan de olika styrkorna. De ser ut som ett enkelslipat glas, hela glaset slipat utifrån samma recept. Vanligtvis är glaset slipat så att man ser på avstånd rakt fram i pupillens höjd och på nära håll i glasets nederkant. Det kan ta viss tid att vänja sig vid att bära progressiva glasögon om man tidigare använt enkelslipade glas.

Vad är multifokala glas?

Ett multifokalt glas har flera slipningar/recept i ett och samma glas. Multifokala glas låter bäraren att använda samma glas vid olika aktiviteter, t ex bilkörning och bildskärmsarbete. Det finns flera olika typer av multifokala glas: bifokala, trifokala samt progressiva. Behovet av multifokala glas brukar komma runt 40 när linsen börjar stelna och man förlorar förmågan att ackommodera.

Vad är bifokala glas?

Denna typ av multifokala glas är slipade utifrån två olika recept, ett för seende på avstånd i övre delen av glaset och ett för närseendet i nedre delen av glaset. Med en synlig uppdelning dem emellan. Det finns olika typer av bifokala glas med olika form på läsdalen. Beroende på din synskärpa och livsstil kommer optikern välja den typ som lämpar sig bäst.

Kan man byta glas i glasögon?

Det går i vissa fall att byta glas i bågen, om bågen är i sådant skick att den klarar det. Kontakta din butik så får de avgöra.