Barn och syn

Det är lätt att ta det som en självklarhet att barn ser bra. Men barn har ingen möjlighet att veta om det de ser är annorlunda mot vad andra ser. Under de första 12 åren av våra liv, sker så mycket som 80 % av lärandet genom synen. Synproblem kan påverka motorik, inlärning och koncentrationsförmåga. Det som kan upplevas som koncentrationssvårigheter eller dyslexi kan i själva verket handla om att man behöver korrigera sin syn.