Hur upptäcker du att ditt barn har problem med synen? Under de första 12 åren av våra liv sker upp till 80 % av vår inlärning genom synen. Ett av fyra barn har emellertid ett obehandlat synproblem som kan hindra deras utveckling.