KomplettSyn - synundersökning inkl ögonbottenfotografering

KomplettSyn

Synen är vårt viktigaste sinne och vi får upp till 80 procent av all information genom synen. Regelbundna synundersökningar är det enklaste och bästa sättet att ta god hand om ögonen och synen. Specsavers nya kompletta synundersökning KomplettSyn, omfattar förutom synkontroll även ögonbottenfotografering och tryckmätning, vilket kan hjälpa oss hitta tecken på ögonsjukdomar. 

Vad ingår i KomplettSyn?

I Specsavers kompletta synundersökning ingår alla moment i en heltäckande synundersökning – från preliminär undersökning till glasögonordination för ett fast lågt pris på endast 345 kr. I undersökningen ingår också ögontrycksmätning och digital ögonbottenfotografering som hjälper optikern att göra en utförligare bedömning och hitta tecken på ev ögonsjukdomar. Vid behov remitterar vi kunden till allmänläkare eller ögonläkare. 

Detta ingår i Specsavers KomplettSyn:
 
  • Preliminär undersökning
  • Kartläggning av upplevd synsituation
  • Digital ögonbottenfotografering
  • Ögontrycksmätning
  • Kontroll av brytningsfel
  • Glasögonordination
  • Nyhet! Digital ögonmätning (läs mer här)

Varför är ögonbottenfotografering viktigt?

Med modern digital ögonbottenfotografering kan man följa upp ögonförändringar på ett tillförlitligt sätt genom att jämföra bilder tagna vid tidigare synundersökningar (bilderna arkiveras sedan elektroniskt). Genom ögonbottenfotografering kan man upptäcka tecken på ögonsjukdomar på ett tidigt stadie, som maculadegeneration (åldersförändringar i gula fläcken) eller grön starr (glaukom). Även diabetes och högt blodtryck kan orsaka förändringar som kan iakttas i ögonbotten. 

Optiker och ögonläkare

En optiker är specialist på synundersökningar och specialutbildad inom ögonens samverkan samt funktionen i synsystemets olika delområden. Dessutom har alla Specsavers optiker genomgått en extra utbildning inom ögonbottenfotografering och bedömning av bilderna. Specsavers optiker är därför ett bra val när du behöver nya glasögon, kontaktlinser eller göra en synundersökning.
 
Våra optiker kan i vissa fall hänvisa till en ögonläkare. En ögonläkare är specialist på att diagnosticera och behandla ögonsjukdomar. Man bör vända sig till en ögonläkare när man har eller misstänker en ögonsjukdom eller om man tillhör riskgruppen för någon ögonsjukdom och vill försäkra sig om att man har friska ögon.

Hör Christels berättelse

Christel Hylkén gjorde en KomplettSyn synundersökning hos Specsavers i Kungsbacka under sommaren 2015. Under undersökningen upptäckte optikern tecken på förändringar, som visade sig vara näthinneavlossning vilket är ett allvarligt tillstånd som snabbt kräver vård. Läs hennes berättelse här.